Kwetsbaarheid CVE-2000-1254

Crypto/rsa/rsa_gen.c In OpenSSL Before 0.9.6 Mishandles C Bitwise-shift Operations That Exceed The Size Of An Expression, Which Makes It Easier For Remote Attackers To Defeat Cryptographic Protection Mechanisms By Leveraging Improper RSA Key Generation On 64-bit HP-UX Platforms.

Algemeen

CVE
CVE-2000-1254
Leverancier(s) betrokken
- Openssl
Omschrijving
Crypto/rsa/rsa_gen.c In OpenSSL Before 0.9.6 Mishandles C Bitwise-shift Operations That Exceed The Size Of An Expression, Which Makes It Easier For Remote Attackers To Defeat Cryptographic Protection Mechanisms By Leveraging Improper RSA Key Generation On 64-bit HP-UX Platforms.
Publicatie
Woensdag, 4 Mei 2016
Gewijzigd
Donderdag, 2 Februari 2017 07:21
Ernst
Medium

Score

Score
5.0
    - Basis
5.0
    - Impact
2.9
    - Misbruik
10.0

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek toegang krijgen tot bepaalde systeembestanden, maar kan niet controleren welke informatie precies wordt verkregen.
Integriteit
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de systeemintegriteit. De informatie op het systeem blijft betrouwbaar en onaangetast.
Beschikbaarheid
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem blijft volledig toegankelijk.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
openssl openssl 0.9.5

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE