Kwetsbaarheid CVE-2006-7250

The Mime_hdr_cmp Function In Crypto/asn1/asn_mime.c In OpenSSL 0.9.8t And Earlier Allows Remote Attackers To Cause A Denial Of Service (NULL Pointer Dereference And Application Crash) Via A Crafted S/MIME Message.

Algemeen

CVE
CVE-2006-7250
Leverancier(s) betrokken
- Openssl
Omschrijving
The Mime_hdr_cmp Function In Crypto/asn1/asn_mime.c In OpenSSL 0.9.8t And Earlier Allows Remote Attackers To Cause A Denial Of Service (NULL Pointer Dereference And Application Crash) Via A Crafted S/MIME Message.
Publicatie
Woensdag, 29 Februari 2012
Gewijzigd
Zaterdag, 6 Januari 2018 07:21
Ernst
Medium

Score

Score
5.0
    - Basis
5.0
    - Impact
2.9
    - Misbruik
10.0

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Geen Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek niet misbruiken om vertrouwelijke informatie van het systeem te halen.
Integriteit
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de systeemintegriteit. De informatie op het systeem blijft betrouwbaar en onaangetast.
Beschikbaarheid
Gedeeltelijk Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, wordt de beschikbaarheid van het systeem gedeeltelijk beperkt. Het systeem presteert zwakker of is nog maar beperkt te bereiken.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
openssl openssl 0.9.8t
openssl openssl 0.9.8s
openssl openssl 0.9.8r
openssl openssl 0.9.8q
openssl openssl 0.9.8p
openssl openssl 0.9.8o
openssl openssl 0.9.8n
openssl openssl 0.9.8m beta1
openssl openssl 0.9.8l
openssl openssl 0.9.8k
openssl openssl 0.9.8j
openssl openssl 0.9.8i
openssl openssl 0.9.8h
openssl openssl 0.9.8g
openssl openssl 0.9.8f
openssl openssl 0.9.8e
openssl openssl 0.9.8d
openssl openssl 0.9.8c
openssl openssl 0.9.8b
openssl openssl 0.9.8a
openssl openssl 0.9.8
openssl openssl 0.9.7m
openssl openssl 0.9.7l
openssl openssl 0.9.7k
openssl openssl 0.9.7j
openssl openssl 0.9.7i
openssl openssl 0.9.7h
openssl openssl 0.9.7g
openssl openssl 0.9.7f
openssl openssl 0.9.7e
openssl openssl 0.9.7d
openssl openssl 0.9.7c
openssl openssl 0.9.7b
openssl openssl 0.9.7a
openssl openssl 0.9.7 beta6
openssl openssl 0.9.7 beta5
openssl openssl 0.9.7 beta4
openssl openssl 0.9.7 beta3
openssl openssl 0.9.7 beta2
openssl openssl 0.9.7 beta1
openssl openssl 0.9.6m
openssl openssl 0.9.6l
openssl openssl 0.9.6k
openssl openssl 0.9.6j
openssl openssl 0.9.6i
openssl openssl 0.9.6h
openssl openssl 0.9.6g
openssl openssl 0.9.6f
openssl openssl 0.9.6e
openssl openssl 0.9.6d
openssl openssl 0.9.6c
openssl openssl 0.9.6b
openssl openssl 0.9.6a beta3
openssl openssl 0.9.6a beta2
openssl openssl 0.9.6a beta1
openssl openssl 0.9.6 beta3
openssl openssl 0.9.6 beta2
openssl openssl 0.9.6 beta1
openssl openssl 0.9.5a beta2
openssl openssl 0.9.5a beta1
openssl openssl 0.9.5 beta2
openssl openssl 0.9.5 beta1
openssl openssl 0.9.4
openssl openssl 0.9.3a
openssl openssl 0.9.3
openssl openssl 0.9.2b
openssl openssl 0.9.1c

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE