Kwetsbaarheid CVE-2011-1385

IBM AIX 5.3, 6.1, And 7.1, And VIOS 2.1.x And 2.2.x, Allows Remote Attackers To Cause A Denial Of Service (system Crash) Via An ICMP Echo Reply Packet That Contains 1 In The Identifier Field, A Different Vulnerability Than CVE-2012-0194.

Algemeen

CVE
CVE-2011-1385
Leverancier(s) betrokken
- Ibm
Omschrijving
IBM AIX 5.3, 6.1, And 7.1, And VIOS 2.1.x And 2.2.x, Allows Remote Attackers To Cause A Denial Of Service (system Crash) Via An ICMP Echo Reply Packet That Contains 1 In The Identifier Field, A Different Vulnerability Than CVE-2012-0194.
Publicatie
Vrijdag, 2 Maart 2012
Gewijzigd
Woensdag, 10 Januari 2018 13:07
Ernst
High

Score

Score
7.8
    - Basis
7.8
    - Impact
6.9
    - Misbruik
10.0

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Geen Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek niet misbruiken om vertrouwelijke informatie van het systeem te halen.
Integriteit
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de systeemintegriteit. De informatie op het systeem blijft betrouwbaar en onaangetast.
Beschikbaarheid
Volledig Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, kunnen er ernstige gevolgen zijn voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem kan volledig onbeschikbaar worden gemaakt.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
ibm vios 2.2.1.3
ibm vios 2.2.1.1
ibm vios 2.2.1.0
ibm vios 2.2.0.13
ibm vios 2.2.0.12
ibm vios 2.2.0.11
ibm vios 2.2.0.10
ibm vios 2.1.3.10
ibm vios 2.1.2.13
ibm vios 2.1.2.12
ibm vios 2.1.2.10
ibm vios 2.1.0.0
ibm aix 7.1
ibm aix 6.1
ibm aix 5.3

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE