Kwetsbaarheid CVE-2011-4189

The Client In Novell GroupWise 8.0x Through 8.02HP3 Allows Remote Attackers To Execute Arbitrary Code Or Cause A Denial Of Service (heap Memory Corruption And Application Crash) Via A Long E-mail Address In An Address Book (aka .NAB) File.

Algemeen

CVE
CVE-2011-4189
Leverancier(s) betrokken
- Novell
Omschrijving
The Client In Novell GroupWise 8.0x Through 8.02HP3 Allows Remote Attackers To Execute Arbitrary Code Or Cause A Denial Of Service (heap Memory Corruption And Application Crash) Via A Long E-mail Address In An Address Book (aka .NAB) File.
Publicatie
Vrijdag, 2 Maart 2012
Gewijzigd
Donderdag, 11 Januari 2018 07:21
Ernst
High

Score

Score
7.5
    - Basis
7.5
    - Impact
6.4
    - Misbruik
10.0

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek toegang krijgen tot bepaalde systeembestanden, maar kan niet controleren welke informatie precies wordt verkregen.
Integriteit
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat databestanden toegankelijk via het systeem of lokale systeeminformatie aan te passen, maar kan niet controleren welke bestanden kunnen worden aangepast of in welke mate. De integriteit van het systeem is gedeeltelijk aangetast.
Beschikbaarheid
Gedeeltelijk Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, wordt de beschikbaarheid van het systeem gedeeltelijk beperkt. Het systeem presteert zwakker of is nog maar beperkt te bereiken.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
novell groupwise 8.0 sp1
novell groupwise 8.0 hp2
novell groupwise 8.0 hp1
novell groupwise 8.0.2 hp1
novell groupwise 8.0.1

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE