Kwetsbaarheid CVE-2011-4890

The Server In IBM SolidDB 6.5 Before FP9 And 7.0 Before FP1 Allows Remote Authenticated Users To Cause A Denial Of Service (daemon Crash) Via A SELECT Statement With A ROWNUM Condition Involving A Subquery.

Algemeen

CVE
CVE-2011-4890
Leverancier(s) betrokken
- Ibm
Omschrijving
The Server In IBM SolidDB 6.5 Before FP9 And 7.0 Before FP1 Allows Remote Authenticated Users To Cause A Denial Of Service (daemon Crash) Via A SELECT Statement With A ROWNUM Condition Involving A Subquery.
Publicatie
Dinsdag, 21 Februari 2012
Gewijzigd
Dinsdag, 29 Augustus 2017 08:05
Ernst
Medium

Score

Score
4.0
    - Basis
4.0
    - Impact
2.9
    - Misbruik
8.0

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:L/Au:S/C:N/I:N/A:P)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Enkel Een kwaadwillende derde moet zich eenmalig kunnen authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek. De moeilijkheidsgraad van de authenticatie speelt geen rol in het vaststellen van deze beoordeling.
Configuratie
Geen Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek niet misbruiken om vertrouwelijke informatie van het systeem te halen.
Integriteit
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de systeemintegriteit. De informatie op het systeem blijft betrouwbaar en onaangetast.
Beschikbaarheid
Gedeeltelijk Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, wordt de beschikbaarheid van het systeem gedeeltelijk beperkt. Het systeem presteert zwakker of is nog maar beperkt te bereiken.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
ibm soliddb 7.0.0.0
ibm soliddb 6.5.0.8
ibm soliddb 6.5.0.7
ibm soliddb 6.5.0.6
ibm soliddb 6.5.0.5
ibm soliddb 6.5.0.4
ibm soliddb 6.5.0.3
ibm soliddb 6.5.0.2
ibm soliddb 6.5.0.1
ibm soliddb 6.5.0.0

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE