Kwetsbaarheid CVE-2012-0199

Multiple SQL Injection Vulnerabilities In IBM Tivoli Provisioning Manager Express For Software Distribution 4.1.1 Allow Remote Attackers To Execute Arbitrary SQL Commands Via (1) A SOAP Message To The Printer.getPrinterAgentKey Function In The SoapServlet Servlet, (2) The User.updateUserValue Function In The Register.do Servlet, (3) The User.isExistingUser Function In The Logon.do Servlet, (4) The Asset.getHWKey Function In The CallHomeExec Servlet, (5) The Asset.getMimeType Function In The GetAttachment (aka GetAttachmentServlet) Servlet, (6) The AddAsset.do Servlet, Or (7) A Crafted EG2 File.

Algemeen

CVE
CVE-2012-0199
Leverancier(s) betrokken
- Ibm
Omschrijving
Multiple SQL Injection Vulnerabilities In IBM Tivoli Provisioning Manager Express For Software Distribution 4.1.1 Allow Remote Attackers To Execute Arbitrary SQL Commands Via (1) A SOAP Message To The Printer.getPrinterAgentKey Function In The SoapServlet Servlet, (2) The User.updateUserValue Function In The Register.do Servlet, (3) The User.isExistingUser Function In The Logon.do Servlet, (4) The Asset.getHWKey Function In The CallHomeExec Servlet, (5) The Asset.getMimeType Function In The GetAttachment (aka GetAttachmentServlet) Servlet, (6) The AddAsset.do Servlet, Or (7) A Crafted EG2 File.
Publicatie
Maandag, 5 Maart 2012
Gewijzigd
Dinsdag, 29 Augustus 2017 08:05
Ernst
High

Score

Score
7.5
    - Basis
7.5
    - Impact
6.4
    - Misbruik
10.0

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek toegang krijgen tot bepaalde systeembestanden, maar kan niet controleren welke informatie precies wordt verkregen.
Integriteit
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat databestanden toegankelijk via het systeem of lokale systeeminformatie aan te passen, maar kan niet controleren welke bestanden kunnen worden aangepast of in welke mate. De integriteit van het systeem is gedeeltelijk aangetast.
Beschikbaarheid
Gedeeltelijk Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, wordt de beschikbaarheid van het systeem gedeeltelijk beperkt. Het systeem presteert zwakker of is nog maar beperkt te bereiken.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
ibm tivoli provisioning manager express for software distribution 4.1.1

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE