Kwetsbaarheid CVE-2012-0223

Untrusted Search Path Vulnerability In 7-Technologies (7T) TERMIS 2.10 And Earlier Allows Local Users To Gain Privileges Via A Trojan Horse DLL In The Current Working Directory, A Different Vulnerability Than CVE-2012-0224.

Algemeen

CVE
CVE-2012-0223
Leverancier(s) betrokken
- 7t
Omschrijving
Untrusted Search Path Vulnerability In 7-Technologies (7T) TERMIS 2.10 And Earlier Allows Local Users To Gain Privileges Via A Trojan Horse DLL In The Current Working Directory, A Different Vulnerability Than CVE-2012-0224.
Publicatie
Woensdag, 22 Februari 2012
Gewijzigd
Woensdag, 22 Februari 2012
Ernst
High

Score

Score
9.3
    - Basis
9.3
    - Impact
10.0
    - Misbruik
8.6

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Gemiddeld Er is enige planning en geluk (bijvoorbeeld het gehoor geven aan phishing-mails door het slachtoffer) nodig voor een kwaadwillende derde om dit beveiligingslek te kunnen misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Volledig Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek alle informatiebestanden van een systeem inzien.
Integriteit
Volledig Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat alle bestanden op een systeem aan te passen. De integriteit van het systeem is daarmee volledig aangetast, de informatie op het systeem is onbetrouwbaar geworden.
Beschikbaarheid
Volledig Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, kunnen er ernstige gevolgen zijn voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem kan volledig onbeschikbaar worden gemaakt.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
7t termis 2.10
7t termis 2.0

Referenties

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE