Kwetsbaarheid CVE-2012-0321

Unspecified Vulnerability In The Device Driver In Kingsoft Internet Security 2011 Allows Local Users To Cause A Denial Of Service Via A Crafted Application.

Algemeen

CVE
CVE-2012-0321
Leverancier(s) betrokken
- Kingsoft
Omschrijving
Unspecified Vulnerability In The Device Driver In Kingsoft Internet Security 2011 Allows Local Users To Cause A Denial Of Service Via A Crafted Application.
Publicatie
Vrijdag, 2 Maart 2012
Gewijzigd
Maandag, 5 Maart 2012
Ernst
Low

Score

Score
2.1
    - Basis
2.1
    - Impact
2.9
    - Misbruik
3.9

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Toegankelijkheid
Lokaal Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken, mits deze fysieke toegang heeft tot het systeem of toegang heeft via een gebruikers- of beheeraccount.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Geen Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek niet misbruiken om vertrouwelijke informatie van het systeem te halen.
Integriteit
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de systeemintegriteit. De informatie op het systeem blijft betrouwbaar en onaangetast.
Beschikbaarheid
Gedeeltelijk Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, wordt de beschikbaarheid van het systeem gedeeltelijk beperkt. Het systeem presteert zwakker of is nog maar beperkt te bereiken.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
kingsoft internet security 2011

Referenties

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE