Kwetsbaarheid CVE-2012-0322

The EStrongs ES File Explorer Application 1.6.0.2 Through 1.6.1.1 For Android Does Not Properly Restrict Access, Which Allows Remote Attackers To Read Arbitrary Files Via Vectors Involving An Unspecified Function.

Algemeen

CVE
CVE-2012-0322
Leverancier(s) betrokken
- Estrongs
Omschrijving
The EStrongs ES File Explorer Application 1.6.0.2 Through 1.6.1.1 For Android Does Not Properly Restrict Access, Which Allows Remote Attackers To Read Arbitrary Files Via Vectors Involving An Unspecified Function.
Publicatie
Maandag, 5 Maart 2012
Gewijzigd
Donderdag, 20 Maart 2014
Ernst
Medium

Score

Score
4.3
    - Basis
4.3
    - Impact
2.9
    - Misbruik
8.6

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Gemiddeld Er is enige planning en geluk (bijvoorbeeld het gehoor geven aan phishing-mails door het slachtoffer) nodig voor een kwaadwillende derde om dit beveiligingslek te kunnen misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek toegang krijgen tot bepaalde systeembestanden, maar kan niet controleren welke informatie precies wordt verkregen.
Integriteit
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de systeemintegriteit. De informatie op het systeem blijft betrouwbaar en onaangetast.
Beschikbaarheid
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem blijft volledig toegankelijk.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
estrongs es file explorer 1.6.1.1 :~~~android~~
estrongs es file explorer 1.6.0.2 :~~~android~~

Referenties

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE