Kwetsbaarheid CVE-2012-0330

Cisco TelePresence Video Communication Server With Software Before X7.0.1 Allows Remote Attackers To Cause A Denial Of Service (device Crash) Via A Malformed SIP Message, Aka Bug ID CSCtr20426.

Algemeen

CVE
CVE-2012-0330
Leverancier(s) betrokken
- Cisco
Omschrijving
Cisco TelePresence Video Communication Server With Software Before X7.0.1 Allows Remote Attackers To Cause A Denial Of Service (device Crash) Via A Malformed SIP Message, Aka Bug ID CSCtr20426.
Publicatie
Woensdag, 29 Februari 2012
Gewijzigd
Donderdag, 1 Maart 2012
Ernst
High

Score

Score
7.8
    - Basis
7.8
    - Impact
6.9
    - Misbruik
10.0

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Geen Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek niet misbruiken om vertrouwelijke informatie van het systeem te halen.
Integriteit
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de systeemintegriteit. De informatie op het systeem blijft betrouwbaar en onaangetast.
Beschikbaarheid
Volledig Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, kunnen er ernstige gevolgen zijn voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem kan volledig onbeschikbaar worden gemaakt.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
cisco telepresence video communication server :starter pack express
cisco telepresence video communication server :expressway
cisco telepresence video communication server :control
cisco telepresence system software x7.0
cisco telepresence system software x6.1
cisco telepresence system software x6.0
cisco telepresence system software x5.2

Referenties

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE