Kwetsbaarheid CVE-2012-0331

Cisco TelePresence Video Communication Server With Software Before X7.0.1 Allows Remote Attackers To Cause A Denial Of Service (device Crash) Via A Crafted SIP Packet, As Demonstrated By A SIP INVITE Message From A Tandberg Device, Aka Bug ID CSCtq73319.

Algemeen

CVE
CVE-2012-0331
Leverancier(s) betrokken
- Cisco
Omschrijving
Cisco TelePresence Video Communication Server With Software Before X7.0.1 Allows Remote Attackers To Cause A Denial Of Service (device Crash) Via A Crafted SIP Packet, As Demonstrated By A SIP INVITE Message From A Tandberg Device, Aka Bug ID CSCtq73319.
Publicatie
Woensdag, 29 Februari 2012
Gewijzigd
Donderdag, 1 Maart 2012
Ernst
High

Score

Score
7.5
    - Basis
7.5
    - Impact
6.4
    - Misbruik
10.0

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek toegang krijgen tot bepaalde systeembestanden, maar kan niet controleren welke informatie precies wordt verkregen.
Integriteit
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat databestanden toegankelijk via het systeem of lokale systeeminformatie aan te passen, maar kan niet controleren welke bestanden kunnen worden aangepast of in welke mate. De integriteit van het systeem is gedeeltelijk aangetast.
Beschikbaarheid
Gedeeltelijk Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, wordt de beschikbaarheid van het systeem gedeeltelijk beperkt. Het systeem presteert zwakker of is nog maar beperkt te bereiken.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
cisco telepresence video communication server :starter pack express
cisco telepresence video communication server :expressway
cisco telepresence video communication server :control
cisco telepresence system software x7.0
cisco telepresence system software x6.1
cisco telepresence system software x6.0
cisco telepresence system software x5.2

Referenties

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE