Kwetsbaarheid CVE-2012-0359

The Cisco Cius With Software Before 9.2(1) SR2 Allows Remote Attackers To Cause A Denial Of Service (device Crash Or Hang) Via Malformed Network Traffic, Aka Bug ID CSCto71445.

Algemeen

CVE
CVE-2012-0359
Leverancier(s) betrokken
- Cisco
Omschrijving
The Cisco Cius With Software Before 9.2(1) SR2 Allows Remote Attackers To Cause A Denial Of Service (device Crash Or Hang) Via Malformed Network Traffic, Aka Bug ID CSCto71445.
Publicatie
Woensdag, 29 Februari 2012
Gewijzigd
Donderdag, 11 Januari 2018 07:21
Ernst
High

Score

Score
7.8
    - Basis
7.8
    - Impact
6.9
    - Misbruik
10.0

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Geen Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek niet misbruiken om vertrouwelijke informatie van het systeem te halen.
Integriteit
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de systeemintegriteit. De informatie op het systeem blijft betrouwbaar en onaangetast.
Beschikbaarheid
Volledig Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, kunnen er ernstige gevolgen zijn voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem kan volledig onbeschikbaar worden gemaakt.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
cisco cius software 9.2
cisco cius software 9.2(2)at
cisco cius software 9.2(2)
cisco cius software 9.2(1)sr1
cisco cius software 9.2(1)
cisco cius 7-k9
cisco cius 7-at-k9
cisco cius -

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE