Kwetsbaarheid CVE-2012-0365

Directory Traversal Vulnerability In The Local TFTP File-upload Application On Cisco SRP 520 Series Devices With Firmware Before 1.1.26 And SRP 520W-U And 540 Series Devices With Firmware Before 1.2.4 Allows Remote Authenticated Users To Upload Software To Arbitrary Directories Via Unspecified Vectors, Aka Bug ID CSCtw56009.

Algemeen

CVE
CVE-2012-0365
Leverancier(s) betrokken
- Cisco
Omschrijving
Directory Traversal Vulnerability In The Local TFTP File-upload Application On Cisco SRP 520 Series Devices With Firmware Before 1.1.26 And SRP 520W-U And 540 Series Devices With Firmware Before 1.2.4 Allows Remote Authenticated Users To Upload Software To Arbitrary Directories Via Unspecified Vectors, Aka Bug ID CSCtw56009.
Publicatie
Vrijdag, 24 Februari 2012
Gewijzigd
Donderdag, 4 Januari 2018 07:21
Ernst
High

Score

Score
9.0
    - Basis
9.0
    - Impact
10.0
    - Misbruik
8.0

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:L/Au:S/C:C/I:C/A:C)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Enkel Een kwaadwillende derde moet zich eenmalig kunnen authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek. De moeilijkheidsgraad van de authenticatie speelt geen rol in het vaststellen van deze beoordeling.
Configuratie
Volledig Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek alle informatiebestanden van een systeem inzien.
Integriteit
Volledig Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat alle bestanden op een systeem aan te passen. De integriteit van het systeem is daarmee volledig aangetast, de informatie op het systeem is onbetrouwbaar geworden.
Beschikbaarheid
Volledig Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, kunnen er ernstige gevolgen zijn voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem kan volledig onbeschikbaar worden gemaakt.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
cisco small business srp547w
cisco small business srp546w
cisco small business srp541w
cisco small business srp540 series firmware 1.02.01
cisco small business srp540 series firmware 1.02.00.023
cisco small business srp527w
cisco small business srp527w-u
cisco small business srp526w
cisco small business srp526w-u
cisco small business srp521w
cisco small business srp521w-u
cisco small business srp520 series firmware 1.01.24
cisco small business srp520 series firmware 1.01.23
cisco small business srp520 series firmware 1.01.19
cisco small business srp520 series firmware 1.01.11
cisco small business srp520 series firmware 1.01.09
cisco small business srp520 series firmware 1.01.01
cisco small business srp520-u series firmware 1.1.0

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE