Kwetsbaarheid CVE-2012-0366

Cisco Unity Connection Before 7.1.3b(Su2) Allows Remote Authenticated Users To Change The Administrative Password By Leveraging The Help Desk Administrator Role, Aka Bug ID CSCtd45141.

Algemeen

CVE
CVE-2012-0366
Leverancier(s) betrokken
- Cisco
Omschrijving
Cisco Unity Connection Before 7.1.3b(Su2) Allows Remote Authenticated Users To Change The Administrative Password By Leveraging The Help Desk Administrator Role, Aka Bug ID CSCtd45141.
Publicatie
Woensdag, 29 Februari 2012
Gewijzigd
Donderdag, 1 Maart 2012
Ernst
High

Score

Score
9.0
    - Basis
9.0
    - Impact
10.0
    - Misbruik
8.0

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:L/Au:S/C:C/I:C/A:C)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Enkel Een kwaadwillende derde moet zich eenmalig kunnen authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek. De moeilijkheidsgraad van de authenticatie speelt geen rol in het vaststellen van deze beoordeling.
Configuratie
Volledig Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek alle informatiebestanden van een systeem inzien.
Integriteit
Volledig Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat alle bestanden op een systeem aan te passen. De integriteit van het systeem is daarmee volledig aangetast, de informatie op het systeem is onbetrouwbaar geworden.
Beschikbaarheid
Volledig Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, kunnen er ernstige gevolgen zijn voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem kan volledig onbeschikbaar worden gemaakt.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
cisco unity connection 7.1
cisco unity connection 7.1(5b)su4
cisco unity connection 7.1(5b)su3
cisco unity connection 7.1(5b)su2
cisco unity connection 7.1(5b)
cisco unity connection 7.1(5a)
cisco unity connection 7.1(5)su1a
cisco unity connection 7.1(5)
cisco unity connection 7.1(3b)su1
cisco unity connection 7.1(3b)
cisco unity connection 7.1(3a)su1a
cisco unity connection 7.1(3a)su1
cisco unity connection 7.1(3a)
cisco unity connection 7.1(3)
cisco unity connection 7.1(2b)su1
cisco unity connection 7.1(2b)
cisco unity connection 7.1(2a)su1
cisco unity connection 7.1(2a)
cisco unity connection 7.1(2)
cisco unity connection 7.0
cisco unity connection 7.0(2a)su3
cisco unity connection 7.0(2a)su2
cisco unity connection 7.0(2)
cisco unity connection 6.1(3b)su1
cisco unity connection 2.1
cisco unity connection 2.1(5)su3
cisco unity connection 2.1(5)su2
cisco unity connection 2.1(5)su1
cisco unity connection 2.1(5)
cisco unity connection 2.1(4a)su2
cisco unity connection 2.1(4a)
cisco unity connection 2.1(4)su1
cisco unity connection 2.1(4)
cisco unity connection 2.1(3b)su1
cisco unity connection 2.1(3)
cisco unity connection 2.1(2)
cisco unity connection 2.1(1)
cisco unity connection 2.0
cisco unity connection 2.0(1)
cisco unity connection 1.2
cisco unity connection 1.2(1)sr2
cisco unity connection 1.2(1) es65
cisco unity connection 1.2(1)
cisco unity connection 1.1
cisco unity connection 1.1(1) sr1
cisco unity connection 1.1(1) es1
cisco unity connection 1.1(1) es12
cisco unity connection 1.1(1)

Referenties

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE