Kwetsbaarheid CVE-2012-0369

Cisco Wireless LAN Controller (WLC) Devices With Software 6.0 And 7.0 Before 7.0.220.0, 7.1 Before 7.1.91.0, And 7.2 Before 7.2.103.0 Allow Remote Attackers To Cause A Denial Of Service (device Reload) Via A Sequence Of IPv6 Packets, Aka Bug ID CSCtt07949.

Algemeen

CVE
CVE-2012-0369
Leverancier(s) betrokken
- Cisco
Omschrijving
Cisco Wireless LAN Controller (WLC) Devices With Software 6.0 And 7.0 Before 7.0.220.0, 7.1 Before 7.1.91.0, And 7.2 Before 7.2.103.0 Allow Remote Attackers To Cause A Denial Of Service (device Reload) Via A Sequence Of IPv6 Packets, Aka Bug ID CSCtt07949.
Publicatie
Woensdag, 29 Februari 2012
Gewijzigd
Vrijdag, 5 Januari 2018 07:22
Ernst
High

Score

Score
7.8
    - Basis
7.8
    - Impact
6.9
    - Misbruik
10.0

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Geen Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek niet misbruiken om vertrouwelijke informatie van het systeem te halen.
Integriteit
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de systeemintegriteit. De informatie op het systeem blijft betrouwbaar en onaangetast.
Beschikbaarheid
Volledig Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, kunnen er ernstige gevolgen zijn voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem kan volledig onbeschikbaar worden gemaakt.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
cisco wireless lan controller software 7.2
cisco wireless lan controller software 7.1
cisco wireless lan controller software 7.0
cisco wireless lan controller software 7.0.98.0
cisco wireless lan controller software 6.0
cisco wireless lan controller software 6.0.199.4
cisco wireless lan controller software 6.0.199.0
cisco wireless lan controller software 6.0.196.0
cisco wireless lan controller software 6.0.188.0
cisco wireless lan controller software 6.0.182.0
cisco 5508 wireless controller
cisco 4404 wireless lan controller
cisco 4402 wireless lan controller
cisco 4400 wireless lan controller
cisco 4100 wireless lan controller
cisco 2504 wireless lan controller
cisco 2500 wireless lan controller
cisco 2125 wireless lan controller
cisco 2112 wireless lan controller
cisco 2106 wireless lan controller
cisco 2100 wireless lan controller
cisco 2000 wireless lan controller

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE