Kwetsbaarheid CVE-2012-0371

Cisco Wireless LAN Controller (WLC) Devices With Software 4.x, 5.x, 6.0, And 7.0 Before 7.0.220.4, When CPU-based ACLs Are Enabled, Allow Remote Attackers To Read Or Modify The Configuration Via Unspecified Vectors, Aka Bug ID CSCtu56709.

Algemeen

CVE
CVE-2012-0371
Leverancier(s) betrokken
- Cisco
Omschrijving
Cisco Wireless LAN Controller (WLC) Devices With Software 4.x, 5.x, 6.0, And 7.0 Before 7.0.220.4, When CPU-based ACLs Are Enabled, Allow Remote Attackers To Read Or Modify The Configuration Via Unspecified Vectors, Aka Bug ID CSCtu56709.
Publicatie
Woensdag, 29 Februari 2012
Gewijzigd
Vrijdag, 5 Januari 2018 07:22
Ernst
High

Score

Score
9.3
    - Basis
9.3
    - Impact
10.0
    - Misbruik
8.6

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Gemiddeld Er is enige planning en geluk (bijvoorbeeld het gehoor geven aan phishing-mails door het slachtoffer) nodig voor een kwaadwillende derde om dit beveiligingslek te kunnen misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Volledig Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek alle informatiebestanden van een systeem inzien.
Integriteit
Volledig Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat alle bestanden op een systeem aan te passen. De integriteit van het systeem is daarmee volledig aangetast, de informatie op het systeem is onbetrouwbaar geworden.
Beschikbaarheid
Volledig Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, kunnen er ernstige gevolgen zijn voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem kan volledig onbeschikbaar worden gemaakt.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
cisco wireless lan controller software 7.0
cisco wireless lan controller software 7.0.98.0
cisco wireless lan controller software 6.0
cisco wireless lan controller software 6.0.199.4
cisco wireless lan controller software 6.0.199.0
cisco wireless lan controller software 6.0.196.0
cisco wireless lan controller software 6.0.188.0
cisco wireless lan controller software 6.0.182.0
cisco wireless lan controller software 5.2
cisco wireless lan controller software 5.2.169.0
cisco wireless lan controller software 5.2.157.0
cisco wireless lan controller software 5.1
cisco wireless lan controller software 5.1.160.0
cisco wireless lan controller software 5.1.152.0
cisco wireless lan controller software 5.1.151.0
cisco wireless lan controller software 5.0
cisco wireless lan controller software 5.0.148.2
cisco wireless lan controller software 5.0.148.0
cisco wireless lan controller software 4.2m
cisco wireless lan controller software 4.2
cisco wireless lan controller software 4.2.99.0
cisco wireless lan controller software 4.2.61.0
cisco wireless lan controller software 4.2.182.0
cisco wireless lan controller software 4.2.176.0
cisco wireless lan controller software 4.2.174.0
cisco wireless lan controller software 4.2.173.0
cisco wireless lan controller software 4.2.130.0
cisco wireless lan controller software 4.2.117.0
cisco wireless lan controller software 4.2.112.0
cisco wireless lan controller software 4.1m
cisco wireless lan controller software 4.1
cisco wireless lan controller software 4.1.185.0
cisco wireless lan controller software 4.1.181.0
cisco wireless lan controller software 4.1.171.0
cisco wireless lan controller software 4.0
cisco wireless lan controller software 4.0.219.0
cisco wireless lan controller software 4.0.217.0
cisco wireless lan controller software 4.0.206.0
cisco wireless lan controller software 4.0.196
cisco wireless lan controller software 4.0.179.8
cisco wireless lan controller software 4.0.179.11
cisco wireless lan controller software 4.0.155.5
cisco wireless lan controller software 4.0.155.0
cisco wireless lan controller software 4.0.108
cisco 5508 wireless controller
cisco 4404 wireless lan controller
cisco 4402 wireless lan controller
cisco 4400 wireless lan controller
cisco 4100 wireless lan controller
cisco 2504 wireless lan controller
cisco 2500 wireless lan controller
cisco 2125 wireless lan controller
cisco 2112 wireless lan controller
cisco 2106 wireless lan controller
cisco 2100 wireless lan controller
cisco 2000 wireless lan controller

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE