Kwetsbaarheid CVE-2012-0453

Cross-site Request Forgery (CSRF) Vulnerability In Xmlrpc.cgi In Bugzilla 4.0.2 Through 4.0.4 And 4.1.1 Through 4.2rc2, When Mod_perl Is Used, Allows Remote Attackers To Hijack The Authentication Of Arbitrary Users For Requests That Modify The Product's Installation Via The XML-RPC API.

Algemeen

CVE
CVE-2012-0453
Leverancier(s) betrokken
- Mozilla
Omschrijving
Cross-site Request Forgery (CSRF) Vulnerability In Xmlrpc.cgi In Bugzilla 4.0.2 Through 4.0.4 And 4.1.1 Through 4.2rc2, When Mod_perl Is Used, Allows Remote Attackers To Hijack The Authentication Of Arbitrary Users For Requests That Modify The Product's Installation Via The XML-RPC API.
Publicatie
Vrijdag, 24 Februari 2012
Gewijzigd
Donderdag, 11 Januari 2018 07:21
Ernst
Medium

Score

Score
5.1
    - Basis
5.1
    - Impact
6.4
    - Misbruik
4.9

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:H/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Hoog Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek alleen misbruiken in uitzonderlijke situaties. Er is bijvoorbeeld veel planning vereist of naast dit beveiligingslek moeten er andere tekortkomingen in de beveiliging zijn.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek toegang krijgen tot bepaalde systeembestanden, maar kan niet controleren welke informatie precies wordt verkregen.
Integriteit
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat databestanden toegankelijk via het systeem of lokale systeeminformatie aan te passen, maar kan niet controleren welke bestanden kunnen worden aangepast of in welke mate. De integriteit van het systeem is gedeeltelijk aangetast.
Beschikbaarheid
Gedeeltelijk Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, wordt de beschikbaarheid van het systeem gedeeltelijk beperkt. Het systeem presteert zwakker of is nog maar beperkt te bereiken.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
mozilla bugzilla 4.2 rc2
mozilla bugzilla 4.2 rc1
mozilla bugzilla 4.1.3
mozilla bugzilla 4.1.2
mozilla bugzilla 4.1.1
mozilla bugzilla 4.0.4
mozilla bugzilla 4.0.3
mozilla bugzilla 4.0.2

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE