Kwetsbaarheid CVE-2012-0768

The Matrix3D Component In Adobe Flash Player Before 10.3.183.16 And 11.x Before 11.1.102.63 On Windows, Mac OS X, Linux, And Solaris; Before 11.1.111.7 On Android 2.x And 3.x; And Before 11.1.115.7 On Android 4.x Allows Attackers To Execute Arbitrary Code Or Cause A Denial Of Service (memory Corruption) Via Unspecified Vectors.

Algemeen

CVE
CVE-2012-0768
Leverancier(s) betrokken
- Adobe
Omschrijving
The Matrix3D Component In Adobe Flash Player Before 10.3.183.16 And 11.x Before 11.1.102.63 On Windows, Mac OS X, Linux, And Solaris; Before 11.1.111.7 On Android 2.x And 3.x; And Before 11.1.115.7 On Android 4.x Allows Attackers To Execute Arbitrary Code Or Cause A Denial Of Service (memory Corruption) Via Unspecified Vectors.
Publicatie
Maandag, 5 Maart 2012
Gewijzigd
Woensdag, 31 Oktober 2018 00:03
Ernst
High

Score

Score
10.0
    - Basis
10.0
    - Impact
10.0
    - Misbruik
10.0

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Volledig Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek alle informatiebestanden van een systeem inzien.
Integriteit
Volledig Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat alle bestanden op een systeem aan te passen. De integriteit van het systeem is daarmee volledig aangetast, de informatie op het systeem is onbetrouwbaar geworden.
Beschikbaarheid
Volledig Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, kunnen er ernstige gevolgen zijn voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem kan volledig onbeschikbaar worden gemaakt.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
adobe flash player for android 11.1.115.6
adobe flash player for android 11.1.112.61
adobe flash player for android 11.1.112.60
adobe flash player for android 11.1.111.6
adobe flash player for android 11.1.111.5
adobe flash player for android 11.1.102.59
adobe flash player 9.125.0
adobe flash player 9.0
adobe flash player 9.0.9.0
adobe flash player 9.0.48.0
adobe flash player 9.0.47.0
adobe flash player 9.0.45.0
adobe flash player 9.0.31
adobe flash player 9.0.31.0
adobe flash player 9.0.28
adobe flash player 9.0.283.0
adobe flash player 9.0.280
adobe flash player 9.0.28.0
adobe flash player 9.0.277.0
adobe flash player 9.0.262.0
adobe flash player 9.0.260.0
adobe flash player 9.0.246.0
adobe flash player 9.0.20
adobe flash player 9.0.20.0
adobe flash player 9.0.18d60
adobe flash player 9.0.16
adobe flash player 9.0.159.0
adobe flash player 9.0.155.0
adobe flash player 9.0.152.0
adobe flash player 9.0.151.0
adobe flash player 9.0.125.0
adobe flash player 9.0.124.0
adobe flash player 9.0.115.0
adobe flash player 9.0.114.0
adobe flash player 9.0.112.0
adobe flash player 8.0
adobe flash player 8.0.42.0
adobe flash player 8.0.39.0
adobe flash player 8.0.35.0
adobe flash player 8.0.34.0
adobe flash player 8.0.33.0
adobe flash player 8.0.24.0
adobe flash player 8.0.22.0
adobe flash player 7.2
adobe flash player 7.1
adobe flash player 7.1.1
adobe flash player 7.0
adobe flash player 7.0.73.0
adobe flash player 7.0.70.0
adobe flash player 7.0.69.0
adobe flash player 7.0.68.0
adobe flash player 7.0.67.0
adobe flash player 7.0.66.0
adobe flash player 7.0.63
adobe flash player 7.0.61.0
adobe flash player 7.0.60.0
adobe flash player 7.0.53.0
adobe flash player 7.0.25
adobe flash player 7.0.24.0
adobe flash player 7.0.1
adobe flash player 7.0.19.0
adobe flash player 7.0.14.0
adobe flash player 6
adobe flash player 6.0.79
adobe flash player 6.0.21.0
adobe flash player 5
adobe flash player 4
adobe flash player 3
adobe flash player 2
adobe flash player 11.1
adobe flash player 11.1.102.62
adobe flash player 11.1.102.55
adobe flash player 11.0
adobe flash player 11.0.1.153
adobe flash player 11.0.1.152
adobe flash player 10
adobe flash player 10.3.183.7
adobe flash player 10.3.183.5
adobe flash player 10.3.183.15
adobe flash player 10.3.183.11
adobe flash player 10.3.183.10
adobe flash player 10.3.181.34
adobe flash player 10.3.181.26
adobe flash player 10.3.181.22
adobe flash player 10.3.181.16
adobe flash player 10.3.181.14
adobe flash player 10.2.159.1
adobe flash player 10.2.157.51
adobe flash player 10.2.156.12
adobe flash player 10.2.154.25
adobe flash player 10.2.154.13
adobe flash player 10.2.153.1
adobe flash player 10.2.152
adobe flash player 10.2.152.33
adobe flash player 10.2.152.32
adobe flash player 10.2.152.26
adobe flash player 10.1
adobe flash player 10.1.95.2
adobe flash player 10.1.95.1
adobe flash player 10.1.92.8
adobe flash player 10.1.92.10
adobe flash player 10.1.85.3
adobe flash player 10.1.82.76
adobe flash player 10.1.53.64
adobe flash player 10.1.52.15
adobe flash player 10.1.52.14.1
adobe flash player 10.1.106.16
adobe flash player 10.1.105.6
adobe flash player 10.1.102.64
adobe flash player 10.0.45.2
adobe flash player 10.0.42.34
adobe flash player 10.0.32.18
adobe flash player 10.0.22.87
adobe flash player 10.0.15.3
adobe flash player 10.0.12.36
adobe flash player 10.0.12.10
adobe flash player 10.0.0.584

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE