Kwetsbaarheid CVE-2012-0823

VP8 Codec SDK (libvpx) Before 1.0.0 "Duclair" Allows Remote Attackers To Cause A Denial Of Service (application Crash) Via (1) Unspecified "corrupt Input" Or (2) By "starting Decoding From A P-frame," Which Triggers An Out-of-bounds Read, Related To "the Clamping Of Motion Vectors In SPLITMV Blocks".

Algemeen

CVE
CVE-2012-0823
Leverancier(s) betrokken
- John_koleszar
Omschrijving
VP8 Codec SDK (libvpx) Before 1.0.0 "Duclair" Allows Remote Attackers To Cause A Denial Of Service (application Crash) Via (1) Unspecified "corrupt Input" Or (2) By "starting Decoding From A P-frame," Which Triggers An Out-of-bounds Read, Related To "the Clamping Of Motion Vectors In SPLITMV Blocks".
Publicatie
Donderdag, 23 Februari 2012
Gewijzigd
Maandag, 17 September 2012
Ernst
Medium

Score

Score
5.0
    - Basis
5.0
    - Impact
2.9
    - Misbruik
10.0

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Geen Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek niet misbruiken om vertrouwelijke informatie van het systeem te halen.
Integriteit
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de systeemintegriteit. De informatie op het systeem blijft betrouwbaar en onaangetast.
Beschikbaarheid
Gedeeltelijk Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, wordt de beschikbaarheid van het systeem gedeeltelijk beperkt. Het systeem presteert zwakker of is nog maar beperkt te bereiken.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
john koleszar libvpx 0.9.7 p1
john koleszar libvpx 0.9.6
john koleszar libvpx 0.9.5
john koleszar libvpx 0.9.2
john koleszar libvpx 0.9.1
john koleszar libvpx 0.9.0

Referenties

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE