Kwetsbaarheid CVE-2012-0996

Multiple Directory Traversal Vulnerabilities In 11in1 1.2.1 Stable 12-31-2011 Allow Remote Attackers To Read Arbitrary Files Via A .. (dot Dot) In The Class Parameter To (1) Index.php Or (2) Admin/index.php.

Algemeen

CVE
CVE-2012-0996
Leverancier(s) betrokken
- 11in1
Omschrijving
Multiple Directory Traversal Vulnerabilities In 11in1 1.2.1 Stable 12-31-2011 Allow Remote Attackers To Read Arbitrary Files Via A .. (dot Dot) In The Class Parameter To (1) Index.php Or (2) Admin/index.php.
Publicatie
Vrijdag, 24 Februari 2012
Gewijzigd
Vrijdag, 24 Februari 2012
Ernst
Medium

Score

Score
5.0
    - Basis
5.0
    - Impact
2.9
    - Misbruik
10.0

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek toegang krijgen tot bepaalde systeembestanden, maar kan niet controleren welke informatie precies wordt verkregen.
Integriteit
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de systeemintegriteit. De informatie op het systeem blijft betrouwbaar en onaangetast.
Beschikbaarheid
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem blijft volledig toegankelijk.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
11in1 11in1 1.2.1 stable 12-31-2011

Referenties

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE