Kwetsbaarheid CVE-2012-1216

Multiple Cross-site Request Forgery (CSRF) Vulnerabilities In Admin.php In PBBoard 2.1.4 Allow Remote Attackers To Hijack The Authentication Of Administrators For Requests That (1) Upload A File Via An Add Action Or (2) Change The Contents Of A File Via A Dit Action.

Algemeen

CVE
CVE-2012-1216
Leverancier(s) betrokken
- Pbboard
Omschrijving
Multiple Cross-site Request Forgery (CSRF) Vulnerabilities In Admin.php In PBBoard 2.1.4 Allow Remote Attackers To Hijack The Authentication Of Administrators For Requests That (1) Upload A File Via An Add Action Or (2) Change The Contents Of A File Via A Dit Action.
Publicatie
Dinsdag, 21 Februari 2012
Gewijzigd
Vrijdag, 24 Februari 2012
Ernst
Medium

Score

Score
6.8
    - Basis
6.8
    - Impact
6.4
    - Misbruik
8.6

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Gemiddeld Er is enige planning en geluk (bijvoorbeeld het gehoor geven aan phishing-mails door het slachtoffer) nodig voor een kwaadwillende derde om dit beveiligingslek te kunnen misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek toegang krijgen tot bepaalde systeembestanden, maar kan niet controleren welke informatie precies wordt verkregen.
Integriteit
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat databestanden toegankelijk via het systeem of lokale systeeminformatie aan te passen, maar kan niet controleren welke bestanden kunnen worden aangepast of in welke mate. De integriteit van het systeem is gedeeltelijk aangetast.
Beschikbaarheid
Gedeeltelijk Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, wordt de beschikbaarheid van het systeem gedeeltelijk beperkt. Het systeem presteert zwakker of is nog maar beperkt te bereiken.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
pbboard pbboard 2.1.4

Referenties

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE