Kwetsbaarheid CVE-2012-1221

Directory Traversal Vulnerability In The Telnet Server In RabidHamster R2/Extreme 1.65 And Earlier Allows Remote Attackers To Read Arbitrary Files Via A .. (dot Dot) In The File Command.

Algemeen

CVE
CVE-2012-1221
Leverancier(s) betrokken
- Rabidhamster
Omschrijving
Directory Traversal Vulnerability In The Telnet Server In RabidHamster R2/Extreme 1.65 And Earlier Allows Remote Attackers To Read Arbitrary Files Via A .. (dot Dot) In The File Command.
Publicatie
Dinsdag, 21 Februari 2012
Gewijzigd
Dinsdag, 29 Augustus 2017 08:05
Ernst
Medium

Score

Score
5.0
    - Basis
5.0
    - Impact
2.9
    - Misbruik
10.0

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek toegang krijgen tot bepaalde systeembestanden, maar kan niet controleren welke informatie precies wordt verkregen.
Integriteit
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de systeemintegriteit. De informatie op het systeem blijft betrouwbaar en onaangetast.
Beschikbaarheid
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem blijft volledig toegankelijk.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
rabidhamster r2/extreme 1.51
rabidhamster r2/ extreme 1.65

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE