Kwetsbaarheid CVE-2012-1262

Cross-site Scripting (XSS) Vulnerability In Cgi-bin/mt/mt-wizard.cgi In Movable Type Before 4.38, 5.0x Before 5.07, And 5.1x Before 5.13, When The Product Is Incompletely Installed, Allows Remote Attackers To Inject Arbitrary Web Script Or HTML Via The Dbuser Parameter, A Different Vulnerability Than CVE-2012-0318.

Algemeen

CVE
CVE-2012-1262
Leverancier(s) betrokken
- Movabletype
Omschrijving
Cross-site Scripting (XSS) Vulnerability In Cgi-bin/mt/mt-wizard.cgi In Movable Type Before 4.38, 5.0x Before 5.07, And 5.1x Before 5.13, When The Product Is Incompletely Installed, Allows Remote Attackers To Inject Arbitrary Web Script Or HTML Via The Dbuser Parameter, A Different Vulnerability Than CVE-2012-0318.
Publicatie
Vrijdag, 2 Maart 2012
Gewijzigd
Donderdag, 18 Januari 2018 07:21
Ernst
Medium

Score

Score
4.3
    - Basis
4.3
    - Impact
2.9
    - Misbruik
8.6

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Gemiddeld Er is enige planning en geluk (bijvoorbeeld het gehoor geven aan phishing-mails door het slachtoffer) nodig voor een kwaadwillende derde om dit beveiligingslek te kunnen misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Geen Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek niet misbruiken om vertrouwelijke informatie van het systeem te halen.
Integriteit
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat databestanden toegankelijk via het systeem of lokale systeeminformatie aan te passen, maar kan niet controleren welke bestanden kunnen worden aangepast of in welke mate. De integriteit van het systeem is gedeeltelijk aangetast.
Beschikbaarheid
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem blijft volledig toegankelijk.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
movabletype movable type pro 5.1
movabletype movable type pro 5.12
movabletype movable type pro 5.11
movabletype movable type pro 5.06
movabletype movable type pro 5.05
movabletype movable type pro 5.051
movabletype movable type pro 5.04
movabletype movable type pro 5.03
movabletype movable type pro 5.031
movabletype movable type pro 5.02
movabletype movable type pro 4.3
movabletype movable type pro 4.37
movabletype movable type pro 4.36
movabletype movable type pro 4.361
movabletype movable type pro 4.35
movabletype movable type pro 4.34
movabletype movable type pro 4.33
movabletype movable type pro 4.32
movabletype movable type pro 4.31
movabletype movable type pro 4.2 beta
movabletype movable type pro 4.26
movabletype movable type pro 4.261
movabletype movable type pro 4.25
movabletype movable type pro 4.23
movabletype movable type pro 4.1 beta
movabletype movable type pro 4.0 beta
movabletype movable type open source 5.1
movabletype movable type open source 5.12
movabletype movable type open source 5.11
movabletype movable type open source 5.06
movabletype movable type open source 5.05
movabletype movable type open source 5.051
movabletype movable type open source 5.04
movabletype movable type open source 5.03
movabletype movable type open source 5.031
movabletype movable type open source 5.02
movabletype movable type open source 4.3
movabletype movable type open source 4.37
movabletype movable type open source 4.36
movabletype movable type open source 4.361
movabletype movable type open source 4.35
movabletype movable type open source 4.34
movabletype movable type open source 4.33
movabletype movable type open source 4.32
movabletype movable type open source 4.31
movabletype movable type open source 4.2 beta
movabletype movable type open source 4.26
movabletype movable type open source 4.261
movabletype movable type open source 4.25
movabletype movable type open source 4.23
movabletype movable type open source 4.1 beta
movabletype movable type open source 4.0 beta
movabletype movable type enterprise 5.1
movabletype movable type enterprise 5.12
movabletype movable type enterprise 5.11
movabletype movable type enterprise 5.06
movabletype movable type enterprise 5.05
movabletype movable type enterprise 5.051
movabletype movable type enterprise 5.04
movabletype movable type enterprise 5.03
movabletype movable type enterprise 5.031
movabletype movable type enterprise 5.02
movabletype movable type enterprise 4.3
movabletype movable type enterprise 4.37
movabletype movable type enterprise 4.36
movabletype movable type enterprise 4.361
movabletype movable type enterprise 4.35
movabletype movable type enterprise 4.34
movabletype movable type enterprise 4.33
movabletype movable type enterprise 4.32
movabletype movable type enterprise 4.31
movabletype movable type enterprise 4.2 beta
movabletype movable type enterprise 4.26
movabletype movable type enterprise 4.261
movabletype movable type enterprise 4.25
movabletype movable type enterprise 4.23
movabletype movable type enterprise 4.1 beta
movabletype movable type enterprise 4.0 beta
movabletype movable type advanced 5.1
movabletype movable type advanced 5.12
movabletype movable type advanced 5.11
movabletype movable type advanced 5.06
movabletype movable type advanced 5.05
movabletype movable type advanced 5.051
movabletype movable type advanced 5.04
movabletype movable type advanced 5.03
movabletype movable type advanced 5.031
movabletype movable type advanced 5.02
movabletype movable type advanced 4.3
movabletype movable type advanced 4.37
movabletype movable type advanced 4.36
movabletype movable type advanced 4.361
movabletype movable type advanced 4.35
movabletype movable type advanced 4.34
movabletype movable type advanced 4.33
movabletype movable type advanced 4.32
movabletype movable type advanced 4.31
movabletype movable type advanced 4.2 beta
movabletype movable type advanced 4.26
movabletype movable type advanced 4.261
movabletype movable type advanced 4.25
movabletype movable type advanced 4.23
movabletype movable type advanced 4.1 beta
movabletype movable type advanced 4.0 beta

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE