Kwetsbaarheid CVE-2012-1288

The UTC Fire & Security GE-MC100-NTP/GPS-ZB Master Clock Device Uses Hardcoded Credentials For An Administrative Account, Which Makes It Easier For Remote Attackers To Obtain Access Via An HTTP Session.

Algemeen

CVE
CVE-2012-1288
Leverancier(s) betrokken
- Utc
Omschrijving
The UTC Fire & Security GE-MC100-NTP/GPS-ZB Master Clock Device Uses Hardcoded Credentials For An Administrative Account, Which Makes It Easier For Remote Attackers To Obtain Access Via An HTTP Session.
Publicatie
Donderdag, 23 Februari 2012
Gewijzigd
Maandag, 27 Februari 2012
Ernst
High

Score

Score
10.0
    - Basis
10.0
    - Impact
10.0
    - Misbruik
10.0

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Volledig Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek alle informatiebestanden van een systeem inzien.
Integriteit
Volledig Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat alle bestanden op een systeem aan te passen. De integriteit van het systeem is daarmee volledig aangetast, de informatie op het systeem is onbetrouwbaar geworden.
Beschikbaarheid
Volledig Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, kunnen er ernstige gevolgen zijn voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem kan volledig onbeschikbaar worden gemaakt.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
utc utc fire & security ge-mc100-ntp/gps-zb master clock device -

Referenties

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE