Kwetsbaarheid CVE-2012-1856

The TabStrip ActiveX Control In The Common Controls In MSCOMCTL.OCX In Microsoft Office 2003 SP3, Office 2003 Web Components SP3, Office 2007 SP2 And SP3, Office 2010 SP1, SQL Server 2000 SP4, SQL Server 2005 SP4, SQL Server 2008 SP2, SP3, R2, R2 SP1, And R2 SP2, Commerce Server 2002 SP4, Commerce Server 2007 SP2, Commerce Server 2009 Gold And R2, Host Integration Server 2004 SP1, Visual FoxPro 8.0 SP1, Visual FoxPro 9.0 SP2, And Visual Basic 6.0 Runtime Allows Remote Attackers To Execute Arbitrary Code Via A Crafted (1) Document Or (2) Web Page That Triggers System-state Corruption, Aka "MSCOMCTL.OCX RCE Vulnerability."

Algemeen

CVE
CVE-2012-1856
Leverancier(s) betrokken
- Microsoft
Omschrijving
The TabStrip ActiveX Control In The Common Controls In MSCOMCTL.OCX In Microsoft Office 2003 SP3, Office 2003 Web Components SP3, Office 2007 SP2 And SP3, Office 2010 SP1, SQL Server 2000 SP4, SQL Server 2005 SP4, SQL Server 2008 SP2, SP3, R2, R2 SP1, And R2 SP2, Commerce Server 2002 SP4, Commerce Server 2007 SP2, Commerce Server 2009 Gold And R2, Host Integration Server 2004 SP1, Visual FoxPro 8.0 SP1, Visual FoxPro 9.0 SP2, And Visual Basic 6.0 Runtime Allows Remote Attackers To Execute Arbitrary Code Via A Crafted (1) Document Or (2) Web Page That Triggers System-state Corruption, Aka "MSCOMCTL.OCX RCE Vulnerability."
Publicatie
Dinsdag, 14 Augustus 2012
Gewijzigd
Woensdag, 7 November 2018 15:00
Ernst
High

Score

Score
9.3
    - Basis
9.3
    - Impact
10.0
    - Misbruik
8.6

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Gemiddeld Er is enige planning en geluk (bijvoorbeeld het gehoor geven aan phishing-mails door het slachtoffer) nodig voor een kwaadwillende derde om dit beveiligingslek te kunnen misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Volledig Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek alle informatiebestanden van een systeem inzien.
Integriteit
Volledig Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat alle bestanden op een systeem aan te passen. De integriteit van het systeem is daarmee volledig aangetast, de informatie op het systeem is onbetrouwbaar geworden.
Beschikbaarheid
Volledig Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, kunnen er ernstige gevolgen zijn voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem kan volledig onbeschikbaar worden gemaakt.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
microsoft visual foxpro 9.0 sp2
microsoft visual foxpro 8.0 sp1
microsoft visual basic 6.0 :runtime extended files
microsoft sql server 2008 sp3:x86
microsoft sql server 2008 sp3:x64
microsoft sql server 2008 sp3:itanium
microsoft sql server 2008 sp2:x86
microsoft sql server 2008 sp2:x64
microsoft sql server 2008 sp2:itanium
microsoft sql server 2008 r2 sp2:x86
microsoft sql server 2008 r2 sp2:x64
microsoft sql server 2008 r2 sp2:itanium
microsoft sql server 2008 r2 sp1:x86
microsoft sql server 2008 r2 sp1:x64
microsoft sql server 2008 r2 sp1:itanium
microsoft sql server 2008 r2:x86
microsoft sql server 2008 r2:x64
microsoft sql server 2008 r2:itanium
microsoft sql server 2005 sp4:x86
microsoft sql server 2005 sp4:x64
microsoft sql server 2005 sp4:itanium
microsoft sql server 2005 sp4:express advanced services
microsoft sql server 2000 sp4:analysis services
microsoft office web components 2003 sp3
microsoft office 2010 sp1:x86
microsoft office 2007 sp3
microsoft office 2007 sp2
microsoft office 2003 sp3
microsoft host integration server 2004 sp1
microsoft commerce server 2009 r2
microsoft commerce server 2007 sp2
microsoft commerce server 2002 sp4

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE