Kwetsbaarheid CVE-2012-2071

Cross-site Scripting (XSS) Vulnerability In The Contact Forms Module 6.x-1.x Before 6.x-1.13 For Drupal When The Core Contact Form Is Enabled, Allows Remote Authenticated Users With The Administer Site-wide Contact Form Permission To Inject Arbitrary Web Script Or HTML Via Unspecified Vectors.

Algemeen

CVE
CVE-2012-2071
Leverancier(s) betrokken
- Geoff_davies
Omschrijving
Cross-site Scripting (XSS) Vulnerability In The Contact Forms Module 6.x-1.x Before 6.x-1.13 For Drupal When The Core Contact Form Is Enabled, Allows Remote Authenticated Users With The Administer Site-wide Contact Form Permission To Inject Arbitrary Web Script Or HTML Via Unspecified Vectors.
Publicatie
Dinsdag, 14 Augustus 2012
Gewijzigd
Dinsdag, 29 Augustus 2017 08:06
Ernst
Low

Score

Score
2.1
    - Basis
2.1
    - Impact
2.9
    - Misbruik
3.9

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:H/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Hoog Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek alleen misbruiken in uitzonderlijke situaties. Er is bijvoorbeeld veel planning vereist of naast dit beveiligingslek moeten er andere tekortkomingen in de beveiliging zijn.
Authenticatie
Enkel Een kwaadwillende derde moet zich eenmalig kunnen authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek. De moeilijkheidsgraad van de authenticatie speelt geen rol in het vaststellen van deze beoordeling.
Configuratie
Geen Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek niet misbruiken om vertrouwelijke informatie van het systeem te halen.
Integriteit
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat databestanden toegankelijk via het systeem of lokale systeeminformatie aan te passen, maar kan niet controleren welke bestanden kunnen worden aangepast of in welke mate. De integriteit van het systeem is gedeeltelijk aangetast.
Beschikbaarheid
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem blijft volledig toegankelijk.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
geoff davies contact forms 6.x-1.x dev
geoff davies contact forms 6.x-1.9
geoff davies contact forms 6.x-1.8
geoff davies contact forms 6.x-1.7
geoff davies contact forms 6.x-1.6
geoff davies contact forms 6.x-1.5
geoff davies contact forms 6.x-1.4
geoff davies contact forms 6.x-1.3
geoff davies contact forms 6.x-1.2
geoff davies contact forms 6.x-1.1
geoff davies contact forms 6.x-1.12
geoff davies contact forms 6.x-1.11
geoff davies contact forms 6.x-1.10

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE