Kwetsbaarheid CVE-2012-2074

Unspecified Vulnerability In Certain Default Views In The Ubercart Views Module 6.x Before 6.x-3.2 For Drupal Allows Remote Attackers To Obtain Sensitive Information Via Unknown Attack Vectors.

Algemeen

CVE
CVE-2012-2074
Leverancier(s) betrokken
- Ubercart_views_project
Omschrijving
Unspecified Vulnerability In Certain Default Views In The Ubercart Views Module 6.x Before 6.x-3.2 For Drupal Allows Remote Attackers To Obtain Sensitive Information Via Unknown Attack Vectors.
Publicatie
Dinsdag, 14 Augustus 2012
Gewijzigd
Dinsdag, 29 Augustus 2017 08:06
Ernst
Medium

Score

Score
5.0
    - Basis
5.0
    - Impact
2.9
    - Misbruik
10.0

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek toegang krijgen tot bepaalde systeembestanden, maar kan niet controleren welke informatie precies wordt verkregen.
Integriteit
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de systeemintegriteit. De informatie op het systeem blijft betrouwbaar en onaangetast.
Beschikbaarheid
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem blijft volledig toegankelijk.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
ubercart views project uc views 6.x-3.x dev
ubercart views project uc views 6.x-3.1
ubercart views project uc views 6.x-3.0
ubercart views project uc views 6.x-2.0
ubercart views project uc views 6.x-1.x dev
ubercart views project uc views 6.x-1.1
ubercart views project uc views 6.x-1.0

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE