Kwetsbaarheid CVE-2012-2080

Cross-site Request Forgery (CSRF) Vulnerability In The Node Limit Number Module Before 6.x-1.2 For Drupal Allows Remote Attackers To Hijack The Authentication Of Users With The Administer Node Limitnumber Permission For Requests That Delete Limits.

Algemeen

CVE
CVE-2012-2080
Leverancier(s) betrokken
- Node_limit_number_project
Omschrijving
Cross-site Request Forgery (CSRF) Vulnerability In The Node Limit Number Module Before 6.x-1.2 For Drupal Allows Remote Attackers To Hijack The Authentication Of Users With The Administer Node Limitnumber Permission For Requests That Delete Limits.
Publicatie
Dinsdag, 14 Augustus 2012
Gewijzigd
Dinsdag, 29 Augustus 2017 08:06
Ernst
Medium

Score

Score
6.8
    - Basis
6.8
    - Impact
6.4
    - Misbruik
8.6

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Gemiddeld Er is enige planning en geluk (bijvoorbeeld het gehoor geven aan phishing-mails door het slachtoffer) nodig voor een kwaadwillende derde om dit beveiligingslek te kunnen misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek toegang krijgen tot bepaalde systeembestanden, maar kan niet controleren welke informatie precies wordt verkregen.
Integriteit
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat databestanden toegankelijk via het systeem of lokale systeeminformatie aan te passen, maar kan niet controleren welke bestanden kunnen worden aangepast of in welke mate. De integriteit van het systeem is gedeeltelijk aangetast.
Beschikbaarheid
Gedeeltelijk Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, wordt de beschikbaarheid van het systeem gedeeltelijk beperkt. Het systeem presteert zwakker of is nog maar beperkt te bereiken.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
node limit number project node limitnumber 6.x-2.x dev
node limit number project node limitnumber 6.x-2.0 beta2
node limit number project node limitnumber 6.x-2.0 beta1
node limit number project node limitnumber 6.x-2.0 alpha2
node limit number project node limitnumber 6.x-2.0 alpha1
node limit number project node limitnumber 6.x-1.1
node limit number project node limitnumber 6.x-1.0
node limit number project node limitnumber 5.x-1.x dev
node limit number project node limitnumber 5.x-1.4
node limit number project node limitnumber 5.x-1.1-3
node limit number project node limitnumber 5.x-1.1-2
node limit number project node limitnumber 5.x-1.1-1
node limit number project node limitnumber 5.x-1.0

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE