Kwetsbaarheid CVE-2012-2081

The Organic Groups (OG) Module 6.x-2.x Before 6.x-2.3 For Drupal Does Not Properly Restrict Access, Which Allows Remote Attackers To Obtain Sensitive Information Such As Private Group Titles Via A Request Through The Views Module.

Algemeen

CVE
CVE-2012-2081
Leverancier(s) betrokken
- Moshe_weitzman
Omschrijving
The Organic Groups (OG) Module 6.x-2.x Before 6.x-2.3 For Drupal Does Not Properly Restrict Access, Which Allows Remote Attackers To Obtain Sensitive Information Such As Private Group Titles Via A Request Through The Views Module.
Publicatie
Dinsdag, 14 Augustus 2012
Gewijzigd
Dinsdag, 29 Augustus 2017 08:06
Ernst
Medium

Score

Score
5.0
    - Basis
5.0
    - Impact
2.9
    - Misbruik
10.0

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek toegang krijgen tot bepaalde systeembestanden, maar kan niet controleren welke informatie precies wordt verkregen.
Integriteit
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de systeemintegriteit. De informatie op het systeem blijft betrouwbaar en onaangetast.
Beschikbaarheid
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem blijft volledig toegankelijk.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
moshe weitzman organic groups 6.x-2.x dev
moshe weitzman organic groups 6.x-2.2
moshe weitzman organic groups 6.x-2.1
moshe weitzman organic groups 6.x-2.0 rc3
moshe weitzman organic groups 6.x-2.0 rc2
moshe weitzman organic groups 6.x-2.0 rc1

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE