Kwetsbaarheid CVE-2012-2096

The Fivestar Module 6.x-1.x Before 6.x-1.20 For Drupal Does Not Properly Validate Voting Data, Which Allows Remote Attackers To Manipulate Voting Averages Via A Negative Value In The Vote Parameter.

Algemeen

CVE
CVE-2012-2096
Leverancier(s) betrokken
- Lullabot
Omschrijving
The Fivestar Module 6.x-1.x Before 6.x-1.20 For Drupal Does Not Properly Validate Voting Data, Which Allows Remote Attackers To Manipulate Voting Averages Via A Negative Value In The Vote Parameter.
Publicatie
Dinsdag, 14 Augustus 2012
Gewijzigd
Woensdag, 15 Augustus 2012
Ernst
Medium

Score

Score
5.0
    - Basis
5.0
    - Impact
2.9
    - Misbruik
10.0

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Geen Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek niet misbruiken om vertrouwelijke informatie van het systeem te halen.
Integriteit
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat databestanden toegankelijk via het systeem of lokale systeeminformatie aan te passen, maar kan niet controleren welke bestanden kunnen worden aangepast of in welke mate. De integriteit van het systeem is gedeeltelijk aangetast.
Beschikbaarheid
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem blijft volledig toegankelijk.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
lullabot fivestar module for drupal 6.x-1.x
lullabot fivestar module for drupal 6.x-1.20

Referenties

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE