Kwetsbaarheid CVE-2012-2141

Array Index Error In The Handle_nsExtendOutput2Table Function In Agent/mibgroup/agent/extend.c In Net-SNMP 5.7.1 Allows Remote Authenticated Users To Cause A Denial Of Service (out-of-bounds Read And Snmpd Crash) Via An SNMP GET Request For An Entry Not In The Extension Table.

Algemeen

CVE
CVE-2012-2141
Leverancier(s) betrokken
- Net-snmp
Omschrijving
Array Index Error In The Handle_nsExtendOutput2Table Function In Agent/mibgroup/agent/extend.c In Net-SNMP 5.7.1 Allows Remote Authenticated Users To Cause A Denial Of Service (out-of-bounds Read And Snmpd Crash) Via An SNMP GET Request For An Entry Not In The Extension Table.
Publicatie
Dinsdag, 14 Augustus 2012
Gewijzigd
Dinsdag, 29 Augustus 2017 08:06
Ernst
Low

Score

Score
3.5
    - Basis
3.5
    - Impact
2.9
    - Misbruik
6.8

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:N/A:P)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Gemiddeld Er is enige planning en geluk (bijvoorbeeld het gehoor geven aan phishing-mails door het slachtoffer) nodig voor een kwaadwillende derde om dit beveiligingslek te kunnen misbruiken.
Authenticatie
Enkel Een kwaadwillende derde moet zich eenmalig kunnen authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek. De moeilijkheidsgraad van de authenticatie speelt geen rol in het vaststellen van deze beoordeling.
Configuratie
Geen Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek niet misbruiken om vertrouwelijke informatie van het systeem te halen.
Integriteit
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de systeemintegriteit. De informatie op het systeem blijft betrouwbaar en onaangetast.
Beschikbaarheid
Gedeeltelijk Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, wordt de beschikbaarheid van het systeem gedeeltelijk beperkt. Het systeem presteert zwakker of is nog maar beperkt te bereiken.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
net-snmp net-snmp 5.7.1

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE