Kwetsbaarheid CVE-2012-2770

The Authen::ExternalAuth Extension Before 0.11 For Best Practical Solutions RT Allows Remote Attackers To Obtain A Logged-in Session Via Unspecified Vectors Related To The "URL Of A RSS Feed Of The User."

Algemeen

CVE
CVE-2012-2770
Leverancier(s) betrokken
- Mike_peachey
Omschrijving
The Authen::ExternalAuth Extension Before 0.11 For Best Practical Solutions RT Allows Remote Attackers To Obtain A Logged-in Session Via Unspecified Vectors Related To The "URL Of A RSS Feed Of The User."
Publicatie
Woensdag, 15 Augustus 2012
Gewijzigd
Dinsdag, 29 Augustus 2017 08:06
Ernst
Medium

Score

Score
5.0
    - Basis
5.0
    - Impact
2.9
    - Misbruik
10.0

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Geen Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek niet misbruiken om vertrouwelijke informatie van het systeem te halen.
Integriteit
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat databestanden toegankelijk via het systeem of lokale systeeminformatie aan te passen, maar kan niet controleren welke bestanden kunnen worden aangepast of in welke mate. De integriteit van het systeem is gedeeltelijk aangetast.
Beschikbaarheid
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem blijft volledig toegankelijk.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
mike peachey authen::externalauth 0.08
mike peachey authen::externalauth 0.05

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE