Kwetsbaarheid CVE-2012-3247

Unspecified Vulnerability On The HP Integrity Server BL860c I2, BL870c I2, And BL890c I2 With Firmware Before 26.31 And The HP Integrity Server Rx2800 I2 With Firmware Before 26.30 Allows Local Users To Cause A Denial Of Service Via Unknown Vectors.

Algemeen

CVE
CVE-2012-3247
Leverancier(s) betrokken
- Hp
Omschrijving
Unspecified Vulnerability On The HP Integrity Server BL860c I2, BL870c I2, And BL890c I2 With Firmware Before 26.31 And The HP Integrity Server Rx2800 I2 With Firmware Before 26.30 Allows Local Users To Cause A Denial Of Service Via Unknown Vectors.
Publicatie
Donderdag, 16 Augustus 2012
Gewijzigd
Donderdag, 21 Maart 2013
Ernst
Medium

Score

Score
4.9
    - Basis
4.9
    - Impact
6.9
    - Misbruik
3.9

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Toegankelijkheid
Lokaal Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken, mits deze fysieke toegang heeft tot het systeem of toegang heeft via een gebruikers- of beheeraccount.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Geen Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek niet misbruiken om vertrouwelijke informatie van het systeem te halen.
Integriteit
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de systeemintegriteit. De informatie op het systeem blijft betrouwbaar en onaangetast.
Beschikbaarheid
Volledig Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, kunnen er ernstige gevolgen zijn voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem kan volledig onbeschikbaar worden gemaakt.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
hp itegrity bl890c i2
hp integrity firmware 26.30
hp integrity firmware 26.29
hp integrity rx2800 i2
hp integrity bl870c i2
hp integrity bl860c i2

Referenties

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE