Kwetsbaarheid CVE-2012-3381

Sfcb In Sblim-sfcb Places A Zero-length Directory Name In The LD_LIBRARY_PATH, Which Allows Local Users To Gain Privileges Via A Trojan Horse Shared Library In The Current Working Directory.

Algemeen

CVE
CVE-2012-3381
Leverancier(s) betrokken
- Standards_based_linux_instrumentation
Omschrijving
Sfcb In Sblim-sfcb Places A Zero-length Directory Name In The LD_LIBRARY_PATH, Which Allows Local Users To Gain Privileges Via A Trojan Horse Shared Library In The Current Working Directory.
Publicatie
Donderdag, 16 Augustus 2012
Gewijzigd
Vrijdag, 17 Augustus 2012
Ernst
Medium

Score

Score
4.4
    - Basis
4.4
    - Impact
6.4
    - Misbruik
3.4

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:L/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Toegankelijkheid
Lokaal Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken, mits deze fysieke toegang heeft tot het systeem of toegang heeft via een gebruikers- of beheeraccount.
Complexiteit
Gemiddeld Er is enige planning en geluk (bijvoorbeeld het gehoor geven aan phishing-mails door het slachtoffer) nodig voor een kwaadwillende derde om dit beveiligingslek te kunnen misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek toegang krijgen tot bepaalde systeembestanden, maar kan niet controleren welke informatie precies wordt verkregen.
Integriteit
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat databestanden toegankelijk via het systeem of lokale systeeminformatie aan te passen, maar kan niet controleren welke bestanden kunnen worden aangepast of in welke mate. De integriteit van het systeem is gedeeltelijk aangetast.
Beschikbaarheid
Gedeeltelijk Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, wordt de beschikbaarheid van het systeem gedeeltelijk beperkt. Het systeem presteert zwakker of is nog maar beperkt te bereiken.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
standards based linux instrumentation sblim-sfcb

Referenties

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE