Kwetsbaarheid CVE-2012-4037

Multiple Cross-site Scripting (XSS) Vulnerabilities In The Web Client In Transmission Before 2.61 Allow Remote Attackers To Inject Arbitrary Web Script Or HTML Via The (1) Comment, (2) Created By, Or (3) Name Field In A Torrent File.

Algemeen

CVE
CVE-2012-4037
Leverancier(s) betrokken
- Transmissionbt
Omschrijving
Multiple Cross-site Scripting (XSS) Vulnerabilities In The Web Client In Transmission Before 2.61 Allow Remote Attackers To Inject Arbitrary Web Script Or HTML Via The (1) Comment, (2) Created By, Or (3) Name Field In A Torrent File.
Publicatie
Woensdag, 15 Augustus 2012
Gewijzigd
Donderdag, 21 Februari 2013
Ernst
Low

Score

Score
2.6
    - Basis
2.6
    - Impact
2.9
    - Misbruik
4.9

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:H/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Hoog Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek alleen misbruiken in uitzonderlijke situaties. Er is bijvoorbeeld veel planning vereist of naast dit beveiligingslek moeten er andere tekortkomingen in de beveiliging zijn.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Geen Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek niet misbruiken om vertrouwelijke informatie van het systeem te halen.
Integriteit
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat databestanden toegankelijk via het systeem of lokale systeeminformatie aan te passen, maar kan niet controleren welke bestanden kunnen worden aangepast of in welke mate. De integriteit van het systeem is gedeeltelijk aangetast.
Beschikbaarheid
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem blijft volledig toegankelijk.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
transmissionbt transmission 2.60
transmissionbt transmission 2.52
transmissionbt transmission 2.51
transmissionbt transmission 2.50
transmissionbt transmission 2.42
transmissionbt transmission 2.41
transmissionbt transmission 2.40
transmissionbt transmission 2.33
transmissionbt transmission 2.32
transmissionbt transmission 2.31
transmissionbt transmission 2.30
transmissionbt transmission 2.22
transmissionbt transmission 2.21
transmissionbt transmission 2.20
transmissionbt transmission 2.13
transmissionbt transmission 2.12
transmissionbt transmission 2.11
transmissionbt transmission 2.10
transmissionbt transmission 2.04
transmissionbt transmission 2.03
transmissionbt transmission 2.02
transmissionbt transmission 2.01
transmissionbt transmission 2.00
transmissionbt transmission 1.93
transmissionbt transmission 1.92
transmissionbt transmission 1.91
transmissionbt transmission 1.90
transmissionbt transmission 1.83
transmissionbt transmission 1.82
transmissionbt transmission 1.81
transmissionbt transmission 1.80
transmissionbt transmission 1.77
transmissionbt transmission 1.76
transmissionbt transmission 1.75
transmissionbt transmission 1.74
transmissionbt transmission 1.73
transmissionbt transmission 1.72
transmissionbt transmission 1.71
transmissionbt transmission 1.70
transmissionbt transmission 1.61
transmissionbt transmission 1.60
transmissionbt transmission 1.54
transmissionbt transmission 1.53
transmissionbt transmission 1.52
transmissionbt transmission 1.51
transmissionbt transmission 1.50
transmissionbt transmission 1.42
transmissionbt transmission 1.41
transmissionbt transmission 1.40
transmissionbt transmission 1.34
transmissionbt transmission 1.33
transmissionbt transmission 1.32
transmissionbt transmission 1.31
transmissionbt transmission 1.30
transmissionbt transmission 1.2
transmissionbt transmission 1.22
transmissionbt transmission 1.21
transmissionbt transmission 1.20
transmissionbt transmission 1.11
transmissionbt transmission 1.10
transmissionbt transmission 1.06
transmissionbt transmission 1.05
transmissionbt transmission 1.04
transmissionbt transmission 1.03
transmissionbt transmission 1.02
transmissionbt transmission 1.01
transmissionbt transmission 1.00
transmissionbt transmission 0.96
transmissionbt transmission 0.95
transmissionbt transmission 0.94
transmissionbt transmission 0.93
transmissionbt transmission 0.92
transmissionbt transmission 0.91
transmissionbt transmission 0.90
transmissionbt transmission 0.82
transmissionbt transmission 0.81
transmissionbt transmission 0.80
transmissionbt transmission 0.72
transmissionbt transmission 0.71
transmissionbt transmission 0.70
transmissionbt transmission 0.6
transmissionbt transmission 0.6.1
transmissionbt transmission 0.5
transmissionbt transmission 0.4
transmissionbt transmission 0.3
transmissionbt transmission 0.2
transmissionbt transmission 0.1

Referenties

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE