Kwetsbaarheid CVE-2012-4159

Adobe Reader And Acrobat 9.x Before 9.5.2 And 10.x Before 10.1.4 On Windows And Mac OS X Allow Attackers To Execute Arbitrary Code Or Cause A Denial Of Service (memory Corruption) Via Unspecified Vectors, A Different Vulnerability Than CVE-2012-2051, CVE-2012-4147, CVE-2012-4148, CVE-2012-4149, CVE-2012-4150, CVE-2012-4151, CVE-2012-4152, CVE-2012-4153, CVE-2012-4154, CVE-2012-4155, CVE-2012-4156, CVE-2012-4157, CVE-2012-4158, And CVE-2012-4160.

Algemeen

CVE
CVE-2012-4159
Leverancier(s) betrokken
- Adobe
Omschrijving
Adobe Reader And Acrobat 9.x Before 9.5.2 And 10.x Before 10.1.4 On Windows And Mac OS X Allow Attackers To Execute Arbitrary Code Or Cause A Denial Of Service (memory Corruption) Via Unspecified Vectors, A Different Vulnerability Than CVE-2012-2051, CVE-2012-4147, CVE-2012-4148, CVE-2012-4149, CVE-2012-4150, CVE-2012-4151, CVE-2012-4152, CVE-2012-4153, CVE-2012-4154, CVE-2012-4155, CVE-2012-4156, CVE-2012-4157, CVE-2012-4158, And CVE-2012-4160.
Publicatie
Woensdag, 15 Augustus 2012
Gewijzigd
Donderdag, 21 September 2017 22:23
Ernst
High

Score

Score
10.0
    - Basis
10.0
    - Impact
10.0
    - Misbruik
10.0

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Volledig Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek alle informatiebestanden van een systeem inzien.
Integriteit
Volledig Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat alle bestanden op een systeem aan te passen. De integriteit van het systeem is daarmee volledig aangetast, de informatie op het systeem is onbetrouwbaar geworden.
Beschikbaarheid
Volledig Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, kunnen er ernstige gevolgen zijn voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem kan volledig onbeschikbaar worden gemaakt.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
adobe acrobat reader 9.5
adobe acrobat reader 9.5.1
adobe acrobat reader 9.4
adobe acrobat reader 9.4.7
adobe acrobat reader 9.4.6
adobe acrobat reader 9.4.5
adobe acrobat reader 9.4.4
adobe acrobat reader 9.4.3
adobe acrobat reader 9.4.2
adobe acrobat reader 9.4.1
adobe acrobat reader 9.3
adobe acrobat reader 9.3.4
adobe acrobat reader 9.3.3
adobe acrobat reader 9.3.2
adobe acrobat reader 9.3.1
adobe acrobat reader 9.2
adobe acrobat reader 9.1
adobe acrobat reader 9.1.3
adobe acrobat reader 9.1.2
adobe acrobat reader 9.1.1
adobe acrobat reader 9.0
adobe acrobat reader 10.1
adobe acrobat reader 10.1.3
adobe acrobat reader 10.1.2
adobe acrobat reader 10.1.1
adobe acrobat reader 10.0
adobe acrobat reader 10.0.3
adobe acrobat reader 10.0.2
adobe acrobat reader 10.0.1
adobe acrobat 9
adobe acrobat 9.5
adobe acrobat 9.5.1
adobe acrobat 9.4
adobe acrobat 9.4.7
adobe acrobat 9.4.6
adobe acrobat 9.4.5
adobe acrobat 9.4.4
adobe acrobat 9.4.3
adobe acrobat 9.4.2
adobe acrobat 9.4.1
adobe acrobat 9.3 -:pro
adobe acrobat 9.3.4
adobe acrobat 9.3.3
adobe acrobat 9.3.2
adobe acrobat 9.3.1
adobe acrobat 9.2
adobe acrobat 9.1 -:pro
adobe acrobat 9.1.3
adobe acrobat 9.1.2
adobe acrobat 9.1.1
adobe acrobat 9.0 -:pro
adobe acrobat 10.1
adobe acrobat 10.1.3
adobe acrobat 10.1.2
adobe acrobat 10.1.1
adobe acrobat 10.0 -:pro
adobe acrobat 10.0.3
adobe acrobat 10.0.2
adobe acrobat 10.0.1 -:pro

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE