Kwetsbaarheid CVE-2012-4161

Adobe Reader And Acrobat 9.x Before 9.5.2 And 10.x Before 10.1.4 On Mac OS X Allow Attackers To Execute Arbitrary Code Or Cause A Denial Of Service (memory Corruption) Via Unspecified Vectors, A Different Vulnerability Than CVE-2012-4162.

Algemeen

CVE
CVE-2012-4161
Leverancier(s) betrokken
- Adobe
Omschrijving
Adobe Reader And Acrobat 9.x Before 9.5.2 And 10.x Before 10.1.4 On Mac OS X Allow Attackers To Execute Arbitrary Code Or Cause A Denial Of Service (memory Corruption) Via Unspecified Vectors, A Different Vulnerability Than CVE-2012-4162.
Publicatie
Woensdag, 15 Augustus 2012
Gewijzigd
Woensdag, 15 Augustus 2012
Ernst
High

Score

Score
7.5
    - Basis
7.5
    - Impact
6.4
    - Misbruik
10.0

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek toegang krijgen tot bepaalde systeembestanden, maar kan niet controleren welke informatie precies wordt verkregen.
Integriteit
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat databestanden toegankelijk via het systeem of lokale systeeminformatie aan te passen, maar kan niet controleren welke bestanden kunnen worden aangepast of in welke mate. De integriteit van het systeem is gedeeltelijk aangetast.
Beschikbaarheid
Gedeeltelijk Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, wordt de beschikbaarheid van het systeem gedeeltelijk beperkt. Het systeem presteert zwakker of is nog maar beperkt te bereiken.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
adobe acrobat reader 9.5
adobe acrobat reader 9.5.1
adobe acrobat reader 9.4
adobe acrobat reader 9.4.7
adobe acrobat reader 9.4.6
adobe acrobat reader 9.4.5
adobe acrobat reader 9.4.4
adobe acrobat reader 9.4.3
adobe acrobat reader 9.4.2
adobe acrobat reader 9.4.1
adobe acrobat reader 9.3
adobe acrobat reader 9.3.4
adobe acrobat reader 9.3.3
adobe acrobat reader 9.3.2
adobe acrobat reader 9.3.1
adobe acrobat reader 9.2
adobe acrobat reader 9.1
adobe acrobat reader 9.1.3
adobe acrobat reader 9.1.2
adobe acrobat reader 9.1.1
adobe acrobat reader 9.0
adobe acrobat reader 10.1
adobe acrobat reader 10.1.3
adobe acrobat reader 10.1.2
adobe acrobat reader 10.1.1
adobe acrobat reader 10.0
adobe acrobat reader 10.0.3
adobe acrobat reader 10.0.2
adobe acrobat reader 10.0.1
adobe acrobat 9
adobe acrobat 9.5
adobe acrobat 9.5.1
adobe acrobat 9.4
adobe acrobat 9.4.7
adobe acrobat 9.4.6
adobe acrobat 9.4.5
adobe acrobat 9.4.4
adobe acrobat 9.4.3
adobe acrobat 9.4.2
adobe acrobat 9.4.1
adobe acrobat 9.3 -:pro
adobe acrobat 9.3.4
adobe acrobat 9.3.3
adobe acrobat 9.3.2
adobe acrobat 9.3.1
adobe acrobat 9.2
adobe acrobat 9.1 -:pro
adobe acrobat 9.1.3
adobe acrobat 9.1.2
adobe acrobat 9.1.1
adobe acrobat 9.0 -:pro
adobe acrobat 10.1
adobe acrobat 10.1.3
adobe acrobat 10.1.2
adobe acrobat 10.1.1
adobe acrobat 10.0 -:pro
adobe acrobat 10.0.3
adobe acrobat 10.0.2
adobe acrobat 10.0.1 -:pro

Referenties

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE