Kwetsbaarheid CVE-2012-4286

The Pcapng_read_packet_block Function In Wiretap/pcapng.c In The Pcap-ng File Parser In Wireshark 1.8.x Before 1.8.2 Allows User-assisted Remote Attackers To Cause A Denial Of Service (divide-by-zero Error And Application Crash) Via A Crafted Pcap-ng File.

Algemeen

CVE
CVE-2012-4286
Leverancier(s) betrokken
- Wireshark
- Sun
Omschrijving
The Pcapng_read_packet_block Function In Wiretap/pcapng.c In The Pcap-ng File Parser In Wireshark 1.8.x Before 1.8.2 Allows User-assisted Remote Attackers To Cause A Denial Of Service (divide-by-zero Error And Application Crash) Via A Crafted Pcap-ng File.
Publicatie
Donderdag, 16 Augustus 2012
Gewijzigd
Donderdag, 21 September 2017 22:23
Ernst
Medium

Score

Score
4.3
    - Basis
4.3
    - Impact
2.9
    - Misbruik
8.6

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Gemiddeld Er is enige planning en geluk (bijvoorbeeld het gehoor geven aan phishing-mails door het slachtoffer) nodig voor een kwaadwillende derde om dit beveiligingslek te kunnen misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Geen Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek niet misbruiken om vertrouwelijke informatie van het systeem te halen.
Integriteit
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de systeemintegriteit. De informatie op het systeem blijft betrouwbaar en onaangetast.
Beschikbaarheid
Gedeeltelijk Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, wordt de beschikbaarheid van het systeem gedeeltelijk beperkt. Het systeem presteert zwakker of is nog maar beperkt te bereiken.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
wireshark wireshark 1.8.1
wireshark wireshark 1.8.0
sun sunos 5.11

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE