Kwetsbaarheid CVE-2012-4294

Buffer Overflow In The Channelised_fill_sdh_g707_format Function In Epan/dissectors/packet-erf.c In The ERF Dissector In Wireshark 1.8.x Before 1.8.2 Allows Remote Attackers To Execute Arbitrary Code Via A Large Speed (aka Rate) Value.

Algemeen

CVE
CVE-2012-4294
Leverancier(s) betrokken
- Wireshark
- Sun
Omschrijving
Buffer Overflow In The Channelised_fill_sdh_g707_format Function In Epan/dissectors/packet-erf.c In The ERF Dissector In Wireshark 1.8.x Before 1.8.2 Allows Remote Attackers To Execute Arbitrary Code Via A Large Speed (aka Rate) Value.
Publicatie
Donderdag, 16 Augustus 2012
Gewijzigd
Donderdag, 21 September 2017 22:23
Ernst
Medium

Score

Score
5.8
    - Basis
5.8
    - Impact
6.4
    - Misbruik
6.5

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:A/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Toegankelijkheid
Aangrenzend netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken, mits deze toegang heeft tot netwerkcomponenten of (een onderdeel van) het systeem.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek toegang krijgen tot bepaalde systeembestanden, maar kan niet controleren welke informatie precies wordt verkregen.
Integriteit
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat databestanden toegankelijk via het systeem of lokale systeeminformatie aan te passen, maar kan niet controleren welke bestanden kunnen worden aangepast of in welke mate. De integriteit van het systeem is gedeeltelijk aangetast.
Beschikbaarheid
Gedeeltelijk Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, wordt de beschikbaarheid van het systeem gedeeltelijk beperkt. Het systeem presteert zwakker of is nog maar beperkt te bereiken.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
wireshark wireshark 1.8.1
wireshark wireshark 1.8.0
sun sunos 5.11

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE