Kwetsbaarheid CVE-2012-4295

Array Index Error In The Channelised_fill_sdh_g707_format Function In Epan/dissectors/packet-erf.c In The ERF Dissector In Wireshark 1.8.x Before 1.8.2 Might Allow Remote Attackers To Cause A Denial Of Service (application Crash) Via A Crafted Speed (aka Rate) Value.

Algemeen

CVE
CVE-2012-4295
Leverancier(s) betrokken
- Wireshark
- Sun
Omschrijving
Array Index Error In The Channelised_fill_sdh_g707_format Function In Epan/dissectors/packet-erf.c In The ERF Dissector In Wireshark 1.8.x Before 1.8.2 Might Allow Remote Attackers To Cause A Denial Of Service (application Crash) Via A Crafted Speed (aka Rate) Value.
Publicatie
Donderdag, 16 Augustus 2012
Gewijzigd
Donderdag, 21 September 2017 22:23
Ernst
Low

Score

Score
3.3
    - Basis
3.3
    - Impact
2.9
    - Misbruik
6.5

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:A/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Toegankelijkheid
Aangrenzend netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken, mits deze toegang heeft tot netwerkcomponenten of (een onderdeel van) het systeem.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Geen Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek niet misbruiken om vertrouwelijke informatie van het systeem te halen.
Integriteit
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de systeemintegriteit. De informatie op het systeem blijft betrouwbaar en onaangetast.
Beschikbaarheid
Gedeeltelijk Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, wordt de beschikbaarheid van het systeem gedeeltelijk beperkt. Het systeem presteert zwakker of is nog maar beperkt te bereiken.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
wireshark wireshark 1.8.1
wireshark wireshark 1.8.0
sun sunos 5.11

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE