Kwetsbaarheid CVE-2012-4297

Buffer Overflow In The Dissect_gsm_rlcmac_downlink Function In Epan/dissectors/packet-gsm_rlcmac.c In The GSM RLC MAC Dissector In Wireshark 1.6.x Before 1.6.10 And 1.8.x Before 1.8.2 Allows Remote Attackers To Execute Arbitrary Code Via A Malformed Packet.

Algemeen

CVE
CVE-2012-4297
Leverancier(s) betrokken
- Wireshark
- Sun
Omschrijving
Buffer Overflow In The Dissect_gsm_rlcmac_downlink Function In Epan/dissectors/packet-gsm_rlcmac.c In The GSM RLC MAC Dissector In Wireshark 1.6.x Before 1.6.10 And 1.8.x Before 1.8.2 Allows Remote Attackers To Execute Arbitrary Code Via A Malformed Packet.
Publicatie
Donderdag, 16 Augustus 2012
Gewijzigd
Dinsdag, 19 September 2017 08:52
Ernst
High

Score

Score
8.3
    - Basis
8.3
    - Impact
10.0
    - Misbruik
6.5

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:A/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Toegankelijkheid
Aangrenzend netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken, mits deze toegang heeft tot netwerkcomponenten of (een onderdeel van) het systeem.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Volledig Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek alle informatiebestanden van een systeem inzien.
Integriteit
Volledig Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat alle bestanden op een systeem aan te passen. De integriteit van het systeem is daarmee volledig aangetast, de informatie op het systeem is onbetrouwbaar geworden.
Beschikbaarheid
Volledig Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, kunnen er ernstige gevolgen zijn voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem kan volledig onbeschikbaar worden gemaakt.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
wireshark wireshark 1.8.1
wireshark wireshark 1.8.0
wireshark wireshark 1.6.9
wireshark wireshark 1.6.8
wireshark wireshark 1.6.7
wireshark wireshark 1.6.6
wireshark wireshark 1.6.5
wireshark wireshark 1.6.4
wireshark wireshark 1.6.3
wireshark wireshark 1.6.2
wireshark wireshark 1.6.1
wireshark wireshark 1.6.0
sun sunos 5.11

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE