Kwetsbaarheid CVE-2012-4298

Integer Signedness Error In The Vwr_read_rec_data_ethernet Function In Wiretap/vwr.c In The Ixia IxVeriWave File Parser In Wireshark 1.8.x Before 1.8.2 Allows User-assisted Remote Attackers To Execute Arbitrary Code Via A Crafted Packet-trace File That Triggers A Buffer Overflow.

Algemeen

CVE
CVE-2012-4298
Leverancier(s) betrokken
- Wireshark
- Sun
Omschrijving
Integer Signedness Error In The Vwr_read_rec_data_ethernet Function In Wiretap/vwr.c In The Ixia IxVeriWave File Parser In Wireshark 1.8.x Before 1.8.2 Allows User-assisted Remote Attackers To Execute Arbitrary Code Via A Crafted Packet-trace File That Triggers A Buffer Overflow.
Publicatie
Donderdag, 16 Augustus 2012
Gewijzigd
Donderdag, 21 September 2017 22:23
Ernst
Medium

Score

Score
5.4
    - Basis
5.4
    - Impact
6.4
    - Misbruik
5.5

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:A/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Toegankelijkheid
Aangrenzend netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken, mits deze toegang heeft tot netwerkcomponenten of (een onderdeel van) het systeem.
Complexiteit
Gemiddeld Er is enige planning en geluk (bijvoorbeeld het gehoor geven aan phishing-mails door het slachtoffer) nodig voor een kwaadwillende derde om dit beveiligingslek te kunnen misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek toegang krijgen tot bepaalde systeembestanden, maar kan niet controleren welke informatie precies wordt verkregen.
Integriteit
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat databestanden toegankelijk via het systeem of lokale systeeminformatie aan te passen, maar kan niet controleren welke bestanden kunnen worden aangepast of in welke mate. De integriteit van het systeem is gedeeltelijk aangetast.
Beschikbaarheid
Gedeeltelijk Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, wordt de beschikbaarheid van het systeem gedeeltelijk beperkt. Het systeem presteert zwakker of is nog maar beperkt te bereiken.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
wireshark wireshark 1.8.1
wireshark wireshark 1.8.0
sun sunos 5.11

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE