Kwetsbaarheid CVE-2012-4331

Multiple Unspecified Vulnerabilities In SPIP Before 1.9.2.o, 2.0.x Before 2.0.18, And 2.1.x Before 2.1.13 Have Unknown Impact And Attack Vectors That Are Not Related To Cross-site Scripting (XSS), Different Vulnerabilities Than CVE-2012-2151.

Algemeen

CVE
CVE-2012-4331
Leverancier(s) betrokken
- Spip
Omschrijving
Multiple Unspecified Vulnerabilities In SPIP Before 1.9.2.o, 2.0.x Before 2.0.18, And 2.1.x Before 2.1.13 Have Unknown Impact And Attack Vectors That Are Not Related To Cross-site Scripting (XSS), Different Vulnerabilities Than CVE-2012-2151.
Publicatie
Dinsdag, 14 Augustus 2012
Gewijzigd
Woensdag, 15 Augustus 2012
Ernst
High

Score

Score
10.0
    - Basis
10.0
    - Impact
10.0
    - Misbruik
10.0

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Volledig Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek alle informatiebestanden van een systeem inzien.
Integriteit
Volledig Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat alle bestanden op een systeem aan te passen. De integriteit van het systeem is daarmee volledig aangetast, de informatie op het systeem is onbetrouwbaar geworden.
Beschikbaarheid
Volledig Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, kunnen er ernstige gevolgen zijn voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem kan volledig onbeschikbaar worden gemaakt.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
spip spip 2.1
spip spip 2.0
spip spip 1.9
spip spip 1.9.2
spip spip 1.9.1

Referenties

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE