Kwetsbaarheid CVE-2012-4333

Multiple Stack-based Buffer Overflows In The BackupToAvi Method In The (1) UMS_Ctrl 1.5.1.1 And (2) UMS_Ctrl_STW 2.0.1.0 ActiveX Controls In Samsung NET-i Viewer 1.37.120316 Allow Remote Attackers To Execute Arbitrary Code Via A Long String In The Fname Parameter. NOTE: Some Of These Details Are Obtained From Third Party Information.

Algemeen

CVE
CVE-2012-4333
Leverancier(s) betrokken
- Samsung
Omschrijving
Multiple Stack-based Buffer Overflows In The BackupToAvi Method In The (1) UMS_Ctrl 1.5.1.1 And (2) UMS_Ctrl_STW 2.0.1.0 ActiveX Controls In Samsung NET-i Viewer 1.37.120316 Allow Remote Attackers To Execute Arbitrary Code Via A Long String In The Fname Parameter. NOTE: Some Of These Details Are Obtained From Third Party Information.
Publicatie
Dinsdag, 14 Augustus 2012
Gewijzigd
Dinsdag, 29 Augustus 2017 08:07
Ernst
High

Score

Score
10.0
    - Basis
10.0
    - Impact
10.0
    - Misbruik
10.0

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Volledig Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek alle informatiebestanden van een systeem inzien.
Integriteit
Volledig Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat alle bestanden op een systeem aan te passen. De integriteit van het systeem is daarmee volledig aangetast, de informatie op het systeem is onbetrouwbaar geworden.
Beschikbaarheid
Volledig Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, kunnen er ernstige gevolgen zijn voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem kan volledig onbeschikbaar worden gemaakt.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
samsung net-i viewer 1.37.120316

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE