Kwetsbaarheid CVE-2012-4335

Samsung NET-i Viewer 1.37.120316 Allows Remote Attackers To Cause A Denial Of Service (infinite Loop) Via A Negative Size Value In A TCP Request To (1) NiwMasterService Or (2) NiwStorageService. NOTE: Some Of These Details Are Obtained From Third Party Information.

Algemeen

CVE
CVE-2012-4335
Leverancier(s) betrokken
- Samsung
Omschrijving
Samsung NET-i Viewer 1.37.120316 Allows Remote Attackers To Cause A Denial Of Service (infinite Loop) Via A Negative Size Value In A TCP Request To (1) NiwMasterService Or (2) NiwStorageService. NOTE: Some Of These Details Are Obtained From Third Party Information.
Publicatie
Dinsdag, 14 Augustus 2012
Gewijzigd
Dinsdag, 29 Augustus 2017 08:07
Ernst
High

Score

Score
7.8
    - Basis
7.8
    - Impact
6.9
    - Misbruik
10.0

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Geen Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek niet misbruiken om vertrouwelijke informatie van het systeem te halen.
Integriteit
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de systeemintegriteit. De informatie op het systeem blijft betrouwbaar en onaangetast.
Beschikbaarheid
Volledig Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, kunnen er ernstige gevolgen zijn voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem kan volledig onbeschikbaar worden gemaakt.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
samsung net-i viewer 1.37.120316

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE