Kwetsbaarheid CVE-2012-4341

Multiple Stack-based Buffer Overflows In Msg_server.exe In SAP NetWeaver ABAP 7.x Allow Remote Attackers To Cause A Denial Of Service (crash) And Execute Arbitrary Code Via A (1) Long Parameter Value, (2) Crafted String Size Field, Or (3) Long Parameter Name String In A Package With Opcode 0x43 And Sub Opcode 0x4 To TCP Port 3900.

Algemeen

CVE
CVE-2012-4341
Leverancier(s) betrokken
- Sap
Omschrijving
Multiple Stack-based Buffer Overflows In Msg_server.exe In SAP NetWeaver ABAP 7.x Allow Remote Attackers To Cause A Denial Of Service (crash) And Execute Arbitrary Code Via A (1) Long Parameter Value, (2) Crafted String Size Field, Or (3) Long Parameter Name String In A Package With Opcode 0x43 And Sub Opcode 0x4 To TCP Port 3900.
Publicatie
Woensdag, 15 Augustus 2012
Gewijzigd
Dinsdag, 14 Augustus 2018 01:00
Ernst
High

Score

Score
10.0
    - Basis
10.0
    - Impact
10.0
    - Misbruik
10.0

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Volledig Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek alle informatiebestanden van een systeem inzien.
Integriteit
Volledig Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat alle bestanden op een systeem aan te passen. De integriteit van het systeem is daarmee volledig aangetast, de informatie op het systeem is onbetrouwbaar geworden.
Beschikbaarheid
Volledig Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, kunnen er ernstige gevolgen zijn voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem kan volledig onbeschikbaar worden gemaakt.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
sap netweaver abap 7.0
sap netweaver abap 7.03 sp4
sap netweaver abap 7.02 sp6

Referenties

Modificatie geschiedenis

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE