Kwetsbaarheid CVE-2012-4342

Multiple Cross-site Scripting (XSS) Vulnerabilities In Gallery 3 Before 3.0.4 Allow Remote Attackers To Inject Arbitrary Web Script Or HTML Via Unspecified Vectors.

Algemeen

CVE
CVE-2012-4342
Leverancier(s) betrokken
- Menalto
Omschrijving
Multiple Cross-site Scripting (XSS) Vulnerabilities In Gallery 3 Before 3.0.4 Allow Remote Attackers To Inject Arbitrary Web Script Or HTML Via Unspecified Vectors.
Publicatie
Woensdag, 15 Augustus 2012
Gewijzigd
Dinsdag, 9 Oktober 2012
Ernst
Medium

Score

Score
4.3
    - Basis
4.3
    - Impact
2.9
    - Misbruik
8.6

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Gemiddeld Er is enige planning en geluk (bijvoorbeeld het gehoor geven aan phishing-mails door het slachtoffer) nodig voor een kwaadwillende derde om dit beveiligingslek te kunnen misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Geen Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek niet misbruiken om vertrouwelijke informatie van het systeem te halen.
Integriteit
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat databestanden toegankelijk via het systeem of lokale systeeminformatie aan te passen, maar kan niet controleren welke bestanden kunnen worden aangepast of in welke mate. De integriteit van het systeem is gedeeltelijk aangetast.
Beschikbaarheid
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de beschikbaarheid van het systeem. Het systeem blijft volledig toegankelijk.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
menalto gallery 3.0 rc2
menalto gallery 3.0 rc1
menalto gallery 3.0 beta3
menalto gallery 3.0 beta2
menalto gallery 3.0 beta1
menalto gallery 3.0.3
menalto gallery 3.0.2
menalto gallery 3.0.1

Referenties

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE