Kwetsbaarheid CVE-2013-4426

Pyxtrlock Before 0.1 Uses An Incorrect Variable Name, Which Allows Physically Proximate Attackers To Bypass The Lock Screen Via Multiple Failed Authentication Attempts, Which Trigger A Crash.

Algemeen

CVE
CVE-2013-4426
Leverancier(s) betrokken
- Leon_weber
Omschrijving
Pyxtrlock Before 0.1 Uses An Incorrect Variable Name, Which Allows Physically Proximate Attackers To Bypass The Lock Screen Via Multiple Failed Authentication Attempts, Which Trigger A Crash.
Publicatie
Maandag, 19 Mei 2014
Gewijzigd
Maandag, 19 Mei 2014
Ernst
Low

Score

Score
3.6
    - Basis
3.6
    - Impact
4.9
    - Misbruik
3.9

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:P)

Toegankelijkheid
Lokaal Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken, mits deze fysieke toegang heeft tot het systeem of toegang heeft via een gebruikers- of beheeraccount.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek toegang krijgen tot bepaalde systeembestanden, maar kan niet controleren welke informatie precies wordt verkregen.
Integriteit
Geen Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, heeft dit geen gevolgen voor de systeemintegriteit. De informatie op het systeem blijft betrouwbaar en onaangetast.
Beschikbaarheid
Gedeeltelijk Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, wordt de beschikbaarheid van het systeem gedeeltelijk beperkt. Het systeem presteert zwakker of is nog maar beperkt te bereiken.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
leon weber pyxtrlock 0.1 beta

Referenties

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE