Kwetsbaarheid CVE-2013-4431

Mahara Before 1.5.12, 1.6.x Before 1.6.7, And 1.7.x Before 1.7.3 Does Not Properly Prevent Access To Blocks, Which Allows Remote Authenticated Users To Modify Arbitrary Blocks Via The Bock Id In An Edit Request.

Algemeen

CVE
CVE-2013-4431
Leverancier(s) betrokken
- Mahara
Omschrijving
Mahara Before 1.5.12, 1.6.x Before 1.6.7, And 1.7.x Before 1.7.3 Does Not Properly Prevent Access To Blocks, Which Allows Remote Authenticated Users To Modify Arbitrary Blocks Via The Bock Id In An Edit Request.
Publicatie
Maandag, 19 Mei 2014
Gewijzigd
Maandag, 19 Mei 2014
Ernst
Medium

Score

Score
5.5
    - Basis
5.5
    - Impact
4.9
    - Misbruik
8.0

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:L/Au:S/C:N/I:P/A:P)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Enkel Een kwaadwillende derde moet zich eenmalig kunnen authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek. De moeilijkheidsgraad van de authenticatie speelt geen rol in het vaststellen van deze beoordeling.
Configuratie
Geen Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek niet misbruiken om vertrouwelijke informatie van het systeem te halen.
Integriteit
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat databestanden toegankelijk via het systeem of lokale systeeminformatie aan te passen, maar kan niet controleren welke bestanden kunnen worden aangepast of in welke mate. De integriteit van het systeem is gedeeltelijk aangetast.
Beschikbaarheid
Gedeeltelijk Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, wordt de beschikbaarheid van het systeem gedeeltelijk beperkt. Het systeem presteert zwakker of is nog maar beperkt te bereiken.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
mahara mahara 1.7. rc1
mahara mahara 1.7.2
mahara mahara 1.7.1
mahara mahara 1.7.0 -
mahara mahara 1.6.6
mahara mahara 1.6.5
mahara mahara 1.6.4
mahara mahara 1.6.3
mahara mahara 1.6.2
mahara mahara 1.6.1
mahara mahara 1.6.0
mahara mahara 1.5 rc2
mahara mahara 1.5 rc1
mahara mahara 1.5.9
mahara mahara 1.5.8
mahara mahara 1.5.7
mahara mahara 1.5.6
mahara mahara 1.5.4
mahara mahara 1.5.3
mahara mahara 1.5.2
mahara mahara 1.5.1
mahara mahara 1.5.11
mahara mahara 1.5.10
mahara mahara 1.5.0

Referenties

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE