Kwetsbaarheid CVE-2013-6765

OpenVAS Manager 3.0 Before 3.0.7 And 4.0 Before 4.0.4 Allows Remote Attackers To Bypass The OMP Authentication Restrictions And Execute OMP Commands Via A Crafted OMP Request For Version Information, Which Causes The State To Be Set To CLIENT_AUTHENTIC, As Demonstrated By The Omp_xml_handle_end_element Function In Omp.c.

Algemeen

CVE
CVE-2013-6765
Leverancier(s) betrokken
- Openvas
Omschrijving
OpenVAS Manager 3.0 Before 3.0.7 And 4.0 Before 4.0.4 Allows Remote Attackers To Bypass The OMP Authentication Restrictions And Execute OMP Commands Via A Crafted OMP Request For Version Information, Which Causes The State To Be Set To CLIENT_AUTHENTIC, As Demonstrated By The Omp_xml_handle_end_element Function In Omp.c.
Publicatie
Maandag, 19 Mei 2014
Gewijzigd
Maandag, 19 Mei 2014
Ernst
High

Score

Score
7.5
    - Basis
7.5
    - Impact
6.4
    - Misbruik
10.0

Risicoprofiel

CVSS V2 Vector
(AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Toegankelijkheid
Netwerk Een kwaadwillende derde kan dit beveiligingslek misbruiken zonder lokale systeem- of netwerktoegang te hebben.
Complexiteit
Laag Een kwaadwillende derde kan zonder veel moeite of geplande kennis dit beveiligingslek misbruiken.
Authenticatie
Geen Een kwaadwillende derde hoeft zich niet te authenticeren om in het systeem te komen om misbruik te maken van dit beveiligingslek.
Configuratie
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde kan bij misbruik van dit beveiligingslek toegang krijgen tot bepaalde systeembestanden, maar kan niet controleren welke informatie precies wordt verkregen.
Integriteit
Gedeeltelijk Een kwaadwillende derde is bij misbruik van dit beveiligingslek in staat databestanden toegankelijk via het systeem of lokale systeeminformatie aan te passen, maar kan niet controleren welke bestanden kunnen worden aangepast of in welke mate. De integriteit van het systeem is gedeeltelijk aangetast.
Beschikbaarheid
Gedeeltelijk Als een kwaadwillende derde dit beveiligingslek succesvol weet te misbruiken, wordt de beschikbaarheid van het systeem gedeeltelijk beperkt. Het systeem presteert zwakker of is nog maar beperkt te bereiken.

Getroffen programmatuur

Leverancier Software Versie
openvas openvas manager 4.0 rc1
openvas openvas manager 4.0 beta5
openvas openvas manager 4.0 beta4
openvas openvas manager 4.0 beta3
openvas openvas manager 4.0 beta2
openvas openvas manager 4.0 beta1
openvas openvas manager 4.0.3
openvas openvas manager 4.0.2
openvas openvas manager 4.0.1
openvas openvas manager 4.0.0
openvas openvas manager 3.0 rc1
openvas openvas manager 3.0 beta8
openvas openvas manager 3.0 beta7
openvas openvas manager 3.0 beta6
openvas openvas manager 3.0 beta5
openvas openvas manager 3.0 beta4
openvas openvas manager 3.0 beta3
openvas openvas manager 3.0 beta2
openvas openvas manager 3.0 beta1
openvas openvas manager 3.0.6
openvas openvas manager 3.0.5
openvas openvas manager 3.0.4
openvas openvas manager 3.0.3
openvas openvas manager 3.0.2
openvas openvas manager 3.0.1
openvas openvas manager 3.0.0

Referenties

Geef hieronder je email adres op en word op de hoogte gehouden van aanpassingen aan deze CVE